De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluerend onderzoek InteraktContour

Evaluerend onderzoek InteraktContour

Samenvatting

Samenvatting
In 2012 is InteraktContour gestart met het bieden van behandeling. In de loop der tijd zijn producten, processen en werkwijze onderhevig geweest aan veranderingen en verbeteringen. Met als doel de behandeling verder te optimaliseren. De manier van evalueren binnen behandeling is echter nog niet onder de loep genomen, nog niet geëvalueerd. Dit vormde voor InteraktContour de aanleiding voor dit onderzoek. Hierin is meegenomen dat er een discrepantie zit in de algemene behandeldoelen die InteraktContour nastreeft met de behandeling en de huidige manier van evalueren. Een van de behandeldoelen is bijvoorbeeld het “ontlasten van het systeem”. In de huidige manier van evalueren wordt het systeem niet meegenomen in de evaluatie. Dit maakt dat een onderzoek naar de evaluatie op zijn plaats is waarin deze facetten aan de orde komen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een literatuuronderzoek, gecombineerd met twee focus-interviews met mensen uit het informele cliëntsysteem, diepte-interviews met vijf professionals en half gestructureerde interviews met een zestal cliënten.
Resultaten van dit onderzoek laten zien dat verscheidende factoren, zoals de meetinstrumenten, het leereffect van de behandeling, de deskundigheid van de professionals en het wel of niet betrekken van het systeem bij de evaluaties, door alle stakeholders, in meer of mindere mate, genoemd worden. Wat betreft de meetinstrumenten zijn cliënten en professionals het met elkaar eens dat de meetinstrumenten bijdragen aan het objectief aantoonbaar maken van resultaten, al zijn de meetinstrumenten niet volledig volgens de professionals. Het informele cliëntsysteem heeft onvoldoende ervaring met de meetinstrumenten, maar komt op basis van uitleg over de meetinstrumenten en het kunnen inzien van de meetinstrumenten tot dezelfde mening als de cliënten en de professionals. Als nuancering geven de professionals te kennen dat, bij cliënten met weinig tot geen ziekte-inzicht, de resultaten minder goed zichtbaar gemaakt kunnen worden aan de hand van de meetinstrumenten, terwijl behandeling dan wel effect heeft gehad. Het resultaat zit dan bijvoorbeeld in het informeel cliëntsysteem, dat geleerd heeft beter met de cliënt om te gaan. Alle stakeholders zijn van mening dat beperkte cognitieve en fysieke mogelijkheden van de cliënt een ondermijnende rol hebben bij het volledig zelfstandig in kunnen vullen van de meetinstrumenten. Hierin zou een verruiming van de afnameopties een mogelijkheid kunnen zijn. Opvallend is dat cliënten het afnemen van de meetinstrumenten verschillend ervaren. De helft ervaart het als een momentopname en de andere helft geeft te kennen dat het een algemeen beeld geeft over de gehele linie. De resultaten laten zien dat alle stakeholders het wenselijk vinden dat er meer herhaling plaatsvindt. Hierbij zijn de cliënten en professionals van mening dat vooral de behandeldoelen aandacht nodig hebben. Daar waar de meeste van de geïnterviewde cliënten te kennen geven weinig tot geen behoefte te hebben aan het betrekken van het systeem bij de evaluaties, zijn de professionals en het informeel cliëntsysteem juist van mening dat het zeer wenselijk is het informeel clientsysteem te betrekken bij de evaluaties. Tot slot wordt door de professionals opgemerkt dat de deskundigheid van de professional een belangrijke rol speelt in de evaluatie. Betreffende het vele werk, wat de huidige manier van evalueren met zich meebrengt, is de aanbeveling gedaan te kiezen voor een ‘signaleringssysteem’ dat kan ondersteunen in het bijhouden welke metingen wanneer gedaan moeten worden. Een vervolgonderzoek waarbij zorgvuldig en nauwlettend wordt onderzocht op welke manier het informeel cliëntsysteem betrokken kan worden bij de evaluaties, de privacy van de cliënt in acht nemend, kan gezien de uitkomsten van het onderzoek een aanvulling zi

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk