De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek vanuit Mind at Work, naar de ouderparticipatie bij het schoolvervangend traject Almeerkans

Een onderzoek vanuit Mind at Work, naar de ouderparticipatie bij het schoolvervangend traject Almeerkans

Samenvatting

Almeerkans is een schoolvervangend traject voor jongeren die niet meer in aanmerking komen voor een voortgezetonderwijs diploma. Bij Almeerkans halen de jongeren hun MBO niveau 1 Entree diploma. Tijdens dit traject worden de jongeren ondersteund door een aantal medewerkers vanuit Almeerkans, maar de steun vanuit het thuisfront, is minstens zo belangrijk. De ouders kunnen de jongeren steunen door middel van het participeren aan afspraken en gesprekken, die over de ontwikkeling van de jongeren gaan. Helaas constateren de medewerkers van Almeerkans dat dit niet bij alle ouders consequent gebeurt. Tijdens dit kwalitatieve onderzoek worden de ouders van Almeerkans, door middel van semigestructureerde interviews, ondervraagd naar hun meningen en ideeën over hun eigen participatie bij het traject. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt, welke factoren spelen volgens de ouders/verzorgers een rol in hun eigen participatie bij Almeerkans (om precies te zijn gaat het in dit onderzoek om participatie aan de intakegesprekken, terugkoppelingsgesprekken, POP gesprekken en de oudertrainingen)?.
Na het afnemen, analyseren, coderen en samenvatten van de interviews, kwamen de volgende bevinden naar voren uit de resultaten. Factoren die ouders helpen bij hun participatie aan het traject zijn onder andere, helpende ervaringen die ouders opdoen tijdens gesprekken en de duidelijke communicatie over- en tijdens alle afspraken bij het traject. Daarnaast zijn er ook factoren naar voren gekomen die ouders kunnen belemmeren bij hun participatie tijdens dit traject, deze factoren hadden voornamelijk betrekking op de oudertraining.
Tijdens dit onderzoek was de respons laag, dit werd in zekere mate al verwacht door de onderzoeker, aangezien de doelgroep gedeeltelijk bestond uit ouders die niet altijd op komen dagen voor gesprekken en afspraken bij het traject. Toch heeft de onderzoeker alle 50 ouders benadert, negen ouders hebben deel genomen aan het onderzoek. De redenen die ouders gaven om niet te participeren aan het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk vier.
De aanbeveling van dit onderzoek sluit aan bij de lage respons van de doelgroep. De ouders die niet bereikt zijn, zijn juist de ouders die wellicht nuttige informatie kunnen geven over welke factoren voor hen mee spelen in het wel dan niet participeren aan afspraken en gesprekken tijdens het traject, dat hun jongeren volgen. Deze en alle andere ouders, zouden in het vervolg anders benadert kunnen worden omtrent de ouderparticipatie. De onderzoeker stelt voor om bij aanvang, tussentijds en na afloop van het traject, de ouders te ondervragen aan de hand van vooraf opgestelde interviews die de mate van onder andere de tevredenheid meten, die ouder ervaren over hun participatie aan het traject. Wellicht kan de opdrachtgever met deze uitkomsten bepaalde aspecten die te maken hebben met het participeren van ouders aan het traject aanpassen.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk