De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Scriptie

Samenvatting

Samenvatting scriptie
Het belang van de bouw voor de regio Twente is erg groot. De bouw is goed voor ca. 30% van de werkgelegenheid in de regio. De kracht van deze capaciteitbranche ligt in de traditionele aanpak, “business as usual”, lang bestaande kennis en vakmanschap. Alleen wegens veranderde omgeving is de sterke positie van deze sector niet meer zeker. Daarom is in deze belangrijke sector een vernieuwing noodzakelijk. Hiervoor wil de overheid innovatieve veranderingen stimuleren en de concurrentiekracht van de bouwsector versterken. Het plan van de overheid is het bij elkaar brengen van ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met het doel dat zij zich gezamenlijk op innovatie richten, zogenaamde “clusters” creëren. Gebaseerd op deze gedachten is ook door de overheid het Cluster Bouw ontstaan, in het kader waarin ook de Stichting Pioneering is opgericht, de verzamelplaats voor ondernemingen en instellingen. Er wordt verondersteld dat door het ontwikkelen of ondersteunen van het reeds bestaande cluster bouw gerelateerde ondernemingen meer zullen gaan samenwerken bij innovatie, meer innovatief gedrag vertonen wat uiteindelijk tot meer werkgelegenheid in deze regio zal leiden. Deze verwachtingen zijn op de theoretische ideeën gebaseerd die het belang van clusters voor de economie onderschrijven.
Op basis hiervan is dan ook de volgende centrale vraag opgesteld die moet worden beantwoord in het kader van dit onderzoek:
In welke mate functioneert op dit moment de bouw van regio Twente als cluster zoals dat in theorie wordt verondersteld en in hoeverre leidt dit tot innovatief gedrag van ondernemingen?
Om deze vraag te beantwoorden werden er een aantal studies verricht die in twee stukken kunnen worden verdeeld:
1. Kwalitatief onderzoek naar de theorie over het cluster bouw in het algemeen en daarna specifiek naar de clustervorming en innovatie in de bouw.
2. Kwantitatief onderzoek waar met behulp van statistische analyse de bestudeerde theorie aan de praktijk is getoetst.
Uit de theorie blijkt dat een theoretisch cluster als volgt kan worden omschreven:
- een geografische concentratie van verwante bedrijven
- waar concurrentie sterk is
- waar onderlinge samenwerking van partijen binnen het cluster hecht is
- waar het doel van deze samenwerking innovatie is
- waar ondernemingen in hoge mate innovatief gedrag vertonen
- waar een hoge mate van uitwisseling van kennis, ervaring en informatie bestaat tussen partijen van het cluster (bedrijven en kennisinstellingen)
- waar toegang tot benodigde informatie, gespecialiseerd personeel, financiële of andere benodigde middelen die bedrijven bij innovatie nodig hebben hoog is
- waar partijen gemakkelijk onderlinge contacten met elkaar kunnen aanknopen
- waar gunstige voorwaarden bestaan voor het ontstaan van nieuwe bedrijven
In het kader van het empirische onderzoek blijkt dat in de regio Twente voldoende voorwaarden bestaan voor het ontstaan van het cluster zoals deze in de theorie wordt verondersteld. Het bestaande cluster is echter nog niet volledig genoeg om te kunnen zeggen dat deze met het theoretische cluster overeenkomt. Het bestaande cluster bouw kan als “het latente cluster” beschouwd worden.
Het latente cluster bouw in de regio Twente kan als volgt worden beschouwd:
- Er bestaat duidelijk sprake van geografische concentratie van op de bouw gerelateerde ondernemingen
- Het gedrag van de bouw ondernemingen in de regio Twente kan als redelijk innovatief worden beschouwd
- Concurrentie binnen het cluster bouw is in sterke mate aanwezig
- De toegang tot benodigde middelen (informatie, gespecialiseerd personeel of financiële middelen) om innovatie te kunnen implementeren of ontwikkelen is in de regio Twente aanwezig maar nog niet in voldoende mate
- De mate van samenwerking tussen bedrijven en instellingen bij innovaties ligt op dit moment op een redelijk niveau maar de potentie voor samenwerking is echter nog groter.
- De omvang van het latente cluster is waarschijnlijk groter dan alleen de regio Twente en deze is waarschijnlijk verspreid over Oost-Nederland. Deze uitspraak moet nog nader worden onderzocht.
De mening van de overheid dat de groei van het cluster ook meteen de groei van werkgelegenheid met zich zal meebrengen is niet bevestigd. In de gevallen waar bedrijven zich meer op de productiviteit richten zal dit niet direct gebeuren. In dit geval kan de groei van werkgelegenheid worden verwacht zodra het cluster naar het ontwikkelde stadium is doorgegroeid.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersSaxion Kenniscentrum Leefomgeving
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk