De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klachtenbeleving Turkse patienten

Klachtenbeleving Turkse patienten

Samenvatting

SAMENVATTING
In het kader van afstuderen aan de opleiding Psychodiagnostiek van de Saxion te Deventer is onderzoek verricht voor en in opdracht van Dimence (GGZ Overijssel). Het onderzoek gaat over de mate van de bruikbaarheid van de Turkse Brief Symtom Inventory (BSI). Verder is de klachtenbeleving van de Turkstalige respondenten getoetst en met de Nederlandse normering vergeleken binnen de instelling.
Om de klachtenbeleving van Turkse mensen te kunnen begrijpen, is literatuuronderzoek verricht naar de klachtenperceptie van deze doelgroep. Daarnaast is onderzoek verricht om duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen als effectmeting, de BSI-vragenlijst en problemen met psychologische testen bij allochtonen.
Er is een steekproef gedaan bij de Turkse doelgroep om het gebruik van de Turkstalige BSI te testen. In totaal hebben 62 mensen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 42 uit kennissenkring en 20 uit poliklinische patiënten van Dimence. De gemiddelde leeftijd voor deze groep is 38 jaar. De meerderheid heeft een herkomst uit Turkije en heeft lager tot beroeps onderwijs genoten.
Het onderzoek bestaat uit twee type onderzoeken. Een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek. Een kwalitatief onderzoek naar de in het Turks vertaalde BSI en een kwantitatief onderzoek naar de symptoomperceptie bij de doelgroep. Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van het statistisch computerprogramma SPSS. De bruikbaarheid van de vragenlijst is gemeten door middel van evaluatievragen die zijn opgesteld.
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen wij concluderen dat de Turkse respondenten significant meer klachten ervaren bij vergelijking met de Nederlandse normgroep. Tevens blijkt dat binnen de Turkse respondenten de patiëntengroep significant meer klachten ervaart dan de algemene groep. Hieruit komt naar voren dat de Turkse groep het grootste verschil in de Somatische schaal vertoont, wat duidt op een hoge beleving van lichamelijke klachten.
Naar aanleiding van de bruikbaarheidsonderzoek binnen de twee afnamecondities komt naar voren dat de bruikbaarheid goed is te noemen. De resultaten hiervoor zijn verkregen uit de evaluatievragen die zijn opgesteld. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de hoeveelheid van de patiëntengroep niet hoog was. Dit kan mogelijk leiden tot een lagere betrouwbaarheid ten opzichte van de algemene groep respondenten. Gezien de positieve onderzoeksresultaten wordt de Turkse BSI aanbevolen in het kader van effectmeting.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersDimence (GGZ Almelo)
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk