De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen voor Losser

Een onderzoek naar de verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Losser en haar stakeholders ten goede van de marketingcampagne 'Losser, de schatkamer van Twente'.

Samen voor Losser

Een onderzoek naar de verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Losser en haar stakeholders ten goede van de marketingcampagne 'Losser, de schatkamer van Twente'.

Samenvatting

Deze thesis is geschreven in opdracht van de gemeente Losser. Er wordt een advies gegeven over het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en de stakeholders van de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’ om daarmee de uitdraging van de marketingcampagne te vergroten.
 
De gemeente Losser heeft in 2007 de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’ gelanceerd. Door een bezuiniging  in 2008 is er wrijving ontstaan tussen de gemeente en haar stakeholders. Dit had tot gevolg dat alleen de gemeente de campagne heeft voortgezet. In 2011 bleek echter dat enkele stakeholders behoefte hadden aan een gezamenlijke uiting. Hierdoor is er nieuw leven geblazen in de campagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’. Behalve door een kleine groep stakeholders is er nog geen enthousiasme geuit door andere stakeholders. Om met de campagne het gewenste effect te bereiken is het van belang dat de campagne uitgedragen wordt door zowel de gemeente als de stakeholders.
 
De vraag die de gemeente Losser graag beantwoord zou zien door deze thesis is de volgende:
 
“Op welke wijze kan de gemeente Losser de publiek-private samenwerking met (toeristische)  stakeholders versterken om bij te dragen aan een bredere uitdraging van de   marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’?”
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet er onderzoek gedaan worden. Middels onderzoek is er antwoord verkregen op de volgende twee hoofdvragen:
 

Wat is voor de gemeente Losser een geschikte methode om samen te werken met haar stakeholders binnen de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’?
Hoe zien de Losserse stakeholders de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’?

 
Onderzoeksvraag 1 is beantwoord door middel van wetenschappelijk literatuuronderzoek en deskresearch. Op basis van de gevonden literatuur zijn operationaliseringen opgesteld aan de hand waarvan een interviewguide gemaakt is. Middels interviews die afgenomen zijn door gebruik van de interviewguide en het plaatsen van de resultaten in een codeboom is vervolgens hoofdvraag 2 beantwoord.
 
De meest geschikte methode voor de gemeente Losser om samen te werken met haar stakeholders binnen de marketingcampagne ‘Losser, de schatkamer van Twente’ blijkt te moeten functioneren binnen een bottum-up cultuur. Er moet hierbij vertrouwd worden op de expertises van de stakeholders en de gemeente hoeft niet langer formele macht uit te oefenen. De doelen en subdoelen van de samenwerking én de marketingcampagne moeten gezamenlijk afgestemd worden en er moet voor iedere betrokkene rendement te behalen zijn.
 
De stakeholders kijken positief tegen de campagne aan. Ze zijn tevreden over het label en zien kansen voor de invulling ervan. Verder zien ze het algemeen belang dat er bestaat voor de inwoners en forenzen van de gemeente Losser bij het goed functioneren van de campagne. Daarentegen wordt wel aangegeven dat verduidelijkt moet worden waarom Losser zich de schatkamer van Twente noemt en dat er meer eenheid moet komen in uitingen.
 
 
Op basis van de resultaten en de getrokken conclusies wordt er geadviseerd dat de gemeente Losser de rol van stakeholdermanager aanneemt. Deze rol kan vervult worden binnen een combinatie van twee netwerktypen namelijk, het centraal administratief aangestuurde netwerk en het horizontale netwerk. Er wordt geadviseerd binnen het netwerk een leidende coalitie aan te stellen bestaande uit stakeholders die beschikken over de kenmerken die belangrijk zijn voor een netwerkmanager. De gemeente zal binnen de samenwerking initiëren, faciliteren en betrekken. Door zelf de rol van stakeh

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk