De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Succesvol studeren?!

Een onderzoek naar de relatie tussen het keuzeproces en de motivatie van aspirant studenten en de studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs

Succesvol studeren?!

Een onderzoek naar de relatie tussen het keuzeproces en de motivatie van aspirant studenten en de studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs

Samenvatting

In opdracht van het Studiesuccescentrum te Saxion is er onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van de vragenlijst Dimensie 0. Deze vragenlijst beoogt het keuzeproces en de motivatie van aspirant studenten te meten en maakt onderdeel uit van het intakeassessment van Saxion. Het intakeassessment moet door elke aspirant student doorlopen worden die zich aanmeld voor een hbo-studie. Doel ervan is om de juiste student bij de juiste studie te plaatsen. Zo wil men studie-uitval en studie-switch voorkomen, twee aanhoudende problemen voor Saxion. Tevens wil men de toenemende studieduur van studenten verlagen en het diplomarendement verhogen. Literatuur wijst uit dat het maken van een verkeerde studiekeuze en onvoldoende motivatie tot de belangrijkste redenen horen dat een student stopt met zijn studie gedurende het eerste studiejaar.
De doelstelling van het huidige onderzoek is om zicht te krijgen in de voorspellende waarde van Dimensie 0 met betrekking tot de studievoortgang van eerstejaarsstudenten op Saxion. Bijkomend doel is het onderzoeken van de psychometrische kwaliteit van Dimensie 0. Om de doelstelling van het onderzoek te realiseren, is een secundaire analyse uitgevoerd. Hiervoor zijn de Dimensie 0 gegevens van aspirant studenten van cohort 2014 gebruikt. Deze gegevens zijn door het Studiesuccescentrum aangeleverd. De antwoorden van 1839 eerstejaars voltijdstudenten op Dimensie 0 zijn gekoppeld aan hun studievoortganggegevens aan het einde van het eerste studiejaar en vervolgens geanalyseerd.
Uit de resultaten is gebleken dat Dimensie 0 in zeer geringe mate de studievoortgang van eerstejaarsstudenten kan voorspellen. Het besef van de eigen kwaliteiten en intrinsiek gemotiveerd zijn met betrekking tot het volgen van een studie hangen positief samen met de studievoortgang van eerstejaarsstudenten. Verder kent ook het ondernemen van studiekeuzeactiviteiten zoals het bezoeken van een open dag een positieve samenhang met de studievoortgang. Er wordt daarom geadviseerd dat de docenten die de intakegesprekken met aspirant studenten voeren hierop ingaan tijdens deze gesprekken. Daarnaast is er gebleken dat Dimensie 0 over een lage betrouwbaarheid en validiteit beschikt. Geadviseerd wordt dan ook om een nieuwe vragenlijst te creëren. Zodat er in de gebruikt gemaakt kan worden van een betrouwbare en valide Dimensie 0. 
In opdracht van het Studiesuccescentrum te Saxion is er onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van de vragenlijst Dimensie 0. Deze vragenlijst beoogt het keuzeproces en de motivatie van aspirant studenten te meten en maakt onderdeel uit van het intakeassessment van Saxion. Het intakeassessment moet door elke aspirant student doorlopen worden die zich aanmeld voor een hbo-studie. Doel ervan is om de juiste student bij de juiste studie te plaatsen. Zo wil men studie-uitval en studie-switch voorkomen, twee aanhoudende problemen voor Saxion. Tevens wil men de toenemende studieduur van studenten verlagen en het diplomarendement verhogen. Literatuur wijst uit dat het maken van een verkeerde studiekeuze en onvoldoende motivatie tot de belangrijkste redenen horen dat een student stopt met zijn studie gedurende het eerste studiejaar.
De doelstelling van het huidige onderzoek is om zicht te krijgen in de voorspellende waarde van Dimensie 0 met betrekking tot de studievoortgang van eerstejaarsstudenten op Saxion. Bijkomend doel is het onderzoeken van de psychometrische kwaliteit van Dimensie 0. Om de doelstelling van het onderzoek te realiseren, is een secundaire analyse uitgevoerd. Hiervoor zijn de Dimensie 0 gegevens van aspirant studenten van cohort 2014 gebruikt. Deze gegevens zijn door het Studiesuccescentrum aangeleverd. De antwoorden van 1839 eerstejaars voltijdstudenten op Dimensie 0 zijn gekoppeld aan hun studievoortganggegevens aan het einde van het eerste studiejaar en vervolgens geanalyseerd.
Uit de resultaten is gebleken dat Dimensie 0 in zeer geringe m

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk