De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wonen in Nederland - werken in Duitsland

Fiscale, sociaal- en arbeidsrechtelijke gevolgen voor uitzendkrachten, die naar een in Duitsland gevestigde inlener worden uitgezonden.

Wonen in Nederland - werken in Duitsland

Fiscale, sociaal- en arbeidsrechtelijke gevolgen voor uitzendkrachten, die naar een in Duitsland gevestigde inlener worden uitgezonden.

Samenvatting

Het personeelsbemiddelingsbureau Concept Plus Personeel bv is gevestigd in Oldenzaal. De stad Oldenzaal maakt onderdeel uit van de EUREGIO. EUREGIO is de aanduiding van een Duits-Nederlands grensgebied. Aan de Duitse kant maken het Münsterland, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de Stadt en Landkreis Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland deel uit van het gebied. Aan de Nederlandse kant zijn dat Twente, de Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel. Voor Concept Plus Personeel bv is het aantrekkelijk om personeel naar in Duitsland gevestigde inleners uit te zenden, omdat de vraag naar geschikte, opgeleide arbeidskrachten in Duitsland groot is, terwijl het aanbod van werkzoekenden met een behaald technische opleiding klein is.
De fiscale, sociaal- en arbeidsrechtelijke gevolgen van het werken bij een in Duitsland gevestigde inlener zijn door verschillende partijen, zoals de belastingdienst, het werkplein, de Agentur für Arbeit (vgl. UWV), het Bundesministerium für Finanzen en de EUREGIO, op internet gepubliceerd. Personen die zich over de gevolgen willen informeren, moeten veel tijd investeren. Geen van de bovenstaande partijen heeft één document gepubliceerd, waarin alle gevolgen op een eenvoudige manier zijn beschreven. De benodigde informatie kan gevonden worden door een groot aantal brochures, nieuwsbrieven, wetsartikelen en internetpagina’s te lezen.
Doel van het onderzoek is het bepalen van één of meer communicatiemethoden, waardoor de sollicitanten van Concept Plus Personeel bv volledig over de fiscale, sociaal-en arbeidsrechtelijke gevolgen geïnformeerd kunnen worden. Door het verstrekken van de juiste informatie op de juiste manier kan de instroomprocedure van nieuwe uitzendkrachten verbeterd en versneld worden, waardoor in toekomst beter aan de enorme vraag van de Duitse inleners kan worden voldaan. Daarnaast is het belangrijk dat de informatiemethode ervoor zorgt dat een snelle rechtskeuze kan plaatsvinden en dat de bekendheid van de onderneming vergroot wordt.
Door de beantwoording van de hoofdvraag die luidt: “Op welke manier kunnen de in Nederland wonende sollicitanten van Concept Plus Personeel bv het best worden geïnformeerd over de fiscale, arbeids- en sociaalrechtelijke gevolgen, die ontstaan als inkomsten uit dienstbetrekking worden ontvangen door werkzaamheden te verrichten bij een in Duitsland gevestigde inlener, zodat de instroomprocedure van uitzendkrachten met een behaald technische BBL- of BOL-opleiding verbeterd en versneld wordt “kan de doelstelling behaald worden.
Om dit onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van verschillende methoden. Ten eerste zijn een aantal brochures, wetsartikelen en boeken geraadpleegd, om de fiscale, sociaal- en arbeidsrechtelijke gevolgen, die ontstaan als een in Nederland wonende uitzendkracht werkzaamheden bij een in Duitsland gevestigde inlener verricht, in kaart te brengen. Daarnaast zijn marketingboeken en boeken die onderwerpen zoals communicatie behandelen gelezen. Aan hand van de wetenschappelijke literatuur is beschreven welke communicatiemiddelen er bestaan en welke voordelen de verschillende communicatiemiddelen hebben. Door het houden van interviews is achterhaald of de informatie die in de boeken vermeld staat aansluit bij de mening van de respondenten.
Door het onderzoek is duidelijk geworden, dat de fiscale gevolgen van het werken in Duitsland afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie van de sollicitanten. De arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke gevolgen zijn voor iedere sollicitant gelijk. Concluderend is vastgesteld, dat de sollicitanten het best tijdens persoonlijke gesprekken over de fiscale gevolgen geïnformeerd kunnen worden. Tijdens deze gesprekken kan tevens gesproken worden over de sociaal– en arbeidsrechtelijke gevolgen.
Aangezien de sociaal-en arbeidsrechtelijke gevolgen voor iedere s

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2017-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk