De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HV Reintegratie & Zorg

Omdat werk alleen niet werkt!

HV Reintegratie & Zorg

Omdat werk alleen niet werkt!

Samenvatting

In de laatste jaren is er een alsmaar toenemende vraag naar zorg en ondersteuning, wat zorgde voor een groei in uitgaven van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Enkele oorzaken hiervan waren de vergrijzing en de hoge verwachting van de burger tegenover de overheid. Op dit moment vallen 800.000 mensen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, per 1 januari 2015 zijn deze 800.000 mensen onderverdeeld onder de volgende wetten: de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De rijksoverheid decentraliseert met deze wetten de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning en welzijn naar de gemeenten.   In dit onderzoek stond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) centraal. Door de komst van deze wet zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de AWBZ.  Deze wijzigen brachten onrust en onduidelijkheid met zich mee, vanuit organisaties maar ook zorgbehoevenden en professionals. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken hoe organisaties al anticipeerde op de wet en om hen handvatten aan te reiken voor de uitvoering van de tweede fase van de WMO (vanaf 1 januari 2015). Door de uitkomsten van dit onderzoek kunnen organisaties zich voorbereiden op de uitvoering van de tweede fase van de WMO en kunnen zij deze wet uitvoeren.
Er is gebruik gemaakt van een literatuurstudie om de theorie met de praktijk te toetsen. Door het afnemen van interviews is zichtbaar geworden hoe er naar de WMO wordt gekeken vanuit de praktijk. De doelgroep betrof organisaties met een maximaal aantal werknemers van twintig personen die afhankelijk zijn van de geldstroom: het persoonsgebonden budget. Als hulpmiddel zijn de werknemers van de organisatie HV Reïntegratie & Zorg geïnterviewd, de hieruit voortvloeiende resultaten zijn gegeneraliseerd naar overige organisaties met een maximaal aantal van twintig werknemers die afhankelijk zijn van de geldstroom: het persoonsgebonden budget.
Op basis van de resultaten van de interviews kan er geconcludeerd worden dat er te weinig kennis is over de WMO en de veranderingen die daarbij komen kijken. Daarnaast heerst negativiteit over de nieuwe wet. Wat hierin opvalt, is dat de kennis minimaal is en er toch negativiteit heerst. De aanbeveling die voortvloeit uit de resultaten en conclusies kan gelden voor organisaties met een maximaal aantal van twintig werknemers die afhankelijk zijn van de geldstroom: het persoonsgebonden budget. De aanbeveling is om contacten te leggen met de gemeente, om daar  informatie te vergaren en deze informatie te delen met de professionals. Ook is een aanbeveling gericht op het actief betrekken van de professionals en om te onderzoeken op welke manier de medewerkers geïnformeerd willen worden. Daarnaast is het van belang om rekening te houden met weerstand. Er zijn twee methoden als voorstel beschreven die eventueel gebruikt kunnen worden.
De doelstellingen zijn behaald, er zijn aanbevelingen gedaan hoe PGB afhankelijke zorgorganisaties, met een maximum van twintig werknemers, om kunnen gaan met veranderingen door de invoering van de WMO. Daarnaast zijn handvatten aangereikt om te anticiperen op veranderingen in de WMO.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk