De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hof van Twente, springlèavend!

Een onderzoek naar een toekomstig stimuleringsbeleid omtrent evenementen.

Hof van Twente, springlèavend!

Een onderzoek naar een toekomstig stimuleringsbeleid omtrent evenementen.

Samenvatting

Vanuit onder andere evenementenorganisatoren komen bij gemeente Hof van Twente en HofMarketing vragen binnen over evenementen. Zij zoeken een visie en willen graag weten wat de gemeente wil zien. Momenteel is namelijk in Hof van Twente geen evenementenbeleid of richtlijnen aanwezig. Ook HofMarketing heeft behoefte aan een evenementenbeleid. Zij willen graag de huidige en toekomstige evenementen in de gemeente laten aansluiten op de profilering om zo meer toeristen te trekken en de evenementen een grotere bijdrage te laten leveren aan de vrijetijdseconomie.
 
Het doel van dit onderzoek is door evenementen te laten aansluiten op de profilering meer toeristen te trekken, inwoners tevreden te stellen en de vrijetijdseconomie te stimuleren. Hiervoor is de volgende adviesvraag opgesteld: ‘Op welke wijze kunnen gemeente Hof van Twente en HofMarketing evenementen in Hof van Twente stimuleren om beter aan te sluiten op de profilering van de gemeente?’. Om dit te achterhalen is gekeken naar de huidige situatie, de wensen en behoeften omtrent evenementen en is gekeken hoe andere gemeenten evenementen stimuleren om beter aan te sluiten op de profilering. Hiervoor is gebruikt gemaakt van deskresearch en veldonderzoek.
 
Om de wensen en behoeften omtrent evenementen in kaart te brengen zijn 300 bezoekers van 6 evenementen in de gemeente geënquêteerd. Ook zijn de wensen en behoeften van 12 belangrijke stakeholders geanalyseerd door middel van groepsinterviews. Tot slot is gesproken met drie andere gemeenten die dienen als best practices voor dit onderzoek. Op basis van de resultaten wordt een digitaal evenementenplatform geadviseerd. Op dit platform kunnen organisatoren terecht met vragen en het stimuleert samenwerking en kennisdeling. Daarnaast wordt een informatiefolder aangeraden. Deze bevat de belangrijkste informatie omtrent het organiseren van een evenement. Verder is het advies om jaarlijks twee bijeenkomsten te organiseren om kennisdeling, samenwerking en verbinding te stimuleren. Eén bijeenkomst is voor evenementen die (potentieel) aansluiten op de profilering en de andere is voor alle evenementenorganisatoren. Alle benoemde adviezen worden gemanaged door een evenementencoördinator. De coördinator heeft een proactieve houding en focust zich op kennisdeling, samenwerking stimuleren en verbindingen leggen.  

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk