De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lokale duurzame energie initiatieven in Apeldoorn

Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeente en lokale duurzame energie initiatieven in Apeldoorn

Lokale duurzame energie initiatieven in Apeldoorn

Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeente en lokale duurzame energie initiatieven in Apeldoorn

Samenvatting

In verband met klimaatverandering en de bijkomstige nadelige gevolgen voor ons leefmilieu, is een transitie van fossiele energie naar een duurzame energievoorziening noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn heeft net als veel andere gemeenten in Nederland duurzame energie en de betrokkenheid van haar bewoners hoog op de agenda staan. Daarnaast worden bewoners zich ook steeds meer bewust van deze noodzakelijkheid en willen op hetzelfde moment meer invloed op hun eigen leefomgeving.
Lokale initiatieven vanuit bewoners op het gebied van duurzame energie kunnen de behoefte van bewoners om meer invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving invullen. Bovendien kunnen zei alsmede bijdragen aan de energiedoelstellingen van de gemeente Apeldoorn. Een goede samenwerking tussen gemeente en lokale duurzame energie initiatieven blijkt in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend te zijn en in veel gevallen is hier geen duidelijk beleid over opgesteld. Veel goede initiatieven stranden nog te vaak op onbegrip of andere ambtelijke bezwaren.
Om de gemeente Apeldoorn enige houvast te geven in de samenwerking met potentiële duurzame energie initiatieven zijn in dit onderzoek een aantal graadmeters voor de duurzame initiatieven opgesteld. Met deze graadmeters kan de situatie waarbij een initiatief zich voordoet in kaart worden gebracht en geduid worden. Aan de hand van de toetsing aan deze graadmeters kan de gemeente vervolgens een bijpassende samenwerkingsstrategie kiezen. In dit rapport zijn aan de hand van 9 scenario 's de mogelijke samenwerkingsstrategieën met lokale duurzame energie initiatieven zo goed mogelijk in kaart gebracht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingRuimtelijke Ordening en Planologie
Datum2016-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk