De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gepersonaliseerd onderwijs Innova

Gepersonaliseerd onderwijs Innova

Samenvatting

Het onderwijssysteem op Het Stedelijk Lyceum Innova is in navolging van Zweden gericht op competentiegericht leren, waarbij een grote mate van zelfstandigheid en regie is vereist. Zelfstandig werken vraagt regie nemen en geïntegreerde controle van de jongeren. Hierbij is het stellen van korte en lange termijn doelen een belangrijk onderdeel van het schoolleven van deze leerlingen. De leerlingen worden gestimuleerd om hun kwaliteiten te ontwikkelen. Gepersonaliseerd onderwijs vraagt hierin om goed te kijken en te luisteren naar de leerling. Net zoals de overige vijftien scholen in Nederland is Het Stedelijk Lyceum Innova een beginnende school waar gekeken wordt naar kansen om zo goed mogelijk onderwijs aan te kunnen bieden.
Het onderzoek heeft tot doel inzicht over lange termijndoelen bij leerlingen uit het tweede leerjaar van Innova om een toekomstbeeld te vormen
In dit onderzoek is naslagwerk gedaan in vakliteratuur. Om de situatie bij leerlingen uit de tweede klas in beeld te brengen is er een explorerend onderzoek gedaan. Dit, omdat de sfeer ervaren zou worden en de onderzoekers kennis konden maken met de doelgroep. Verder is er gewerkt vanuit een beschrijvend onderzoek. De interviews illustreren hoe leerlingen uit de tweede klas denken over lange termijn doelen. Door de ecologische validiteit van kwalitatief onderzoek is geprobeerd dichter bij de werkelijkheid te blijven. In dit onderzoek is er voornamelijk gewerkt met focusgroepen. Dit onderzoek is beschrijvend van aard en er wordt meer gekeken naar wat respondenten vinden van een bepaalde situatie. De informatie die verkregen wordt van de focusgroepen zal worden gebruikt om de bestaande middelen beter aan te laten sluiten bij de ideeën van de respondenten.
Geconcludeerd kan worden dat leerlingen hebben nagedacht over hun lange termijn doel. Zij geven aan dat ze al hebben nagedacht over het toekomstige beroep dat ze willen uitoefenen. Onder een lange termijn doel verstaan de jongeren een baan. Het is opvallend dat jongeren verschillen in gedachten over de duur van een lange termijn. Zo vinden een aantal respondenten dat een lange termijn doel een duur kan hebben van maximaal tien weken. Een aantal respondenten gaf een tijdsbestek van tien tot vijftien jaar aan. Hieruit blijkt dat jongeren niet voldoende geïnformeerd zijn over de duur van een lange termijn. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk