De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het binden van brandweervrijwilligers

Het binden van brandweervrijwilligers

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de probleemstelling, de aanpak en de uitkomsten van het onderzoek naar bindingsmogelijkheden van de brandweervrijwilligers van Cluster Oost.
Aanleiding van het onderzoek
Verschillende lokale, regionale en nationale ontwikkelingen leiden tot een toenemende professionalisering van brandweerorganisaties. Door de toenemende professionalisering worden er steeds meer eisen gesteld aan het vrijwilligerschap bij de brandweer. Dit betekent voor de vrijwilligers dat het steeds zwaarder wordt om aan deze eisen te voldoen. De brandweervrijwilligers zijn belangrijk voor een goed functionerende brandweerorganisatie.
Daarom wil Cluster Oost wil haar vrijwilligers ook in de toekomst blijven binden aan de organisatie.
De probleemstelling
“Hoe kan Brandweer Cluster Oost de vrijwilligers blijven binden aan een steeds professioneler wordende Brandweerorganisatie?”
Onderzoek
Dit onderzoek betrof zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek. Welke zijn uitgevoerd door middel van een literatuurstudie, schriftelijke enquêtes, en sleutelgesprekken.
Conclusies
Een aantal conclusies in het kader van dit onderzoek zijn:
• De term ‘vrijwilliger’ past niet binnen het brandweervak. Dit komt omdat brandweervrijwilligers nu en in de toekomst aan steeds meer eisen en verplichtingen moeten voldoen.
• Voor de vrijwilligers van Cluster Oost spelen alle motivatiefactoren van Herzberg –op de beloning na- een rol in de overweging om lid te worden van de vrijwillige brandweer.
• De belangrijkste motivatiefactor in de praktijk is het hebben van sociale contacten en het werken in een team.
Aanbevelingen
Door de motivatie van de vrijwilligers in kaart te brengen, heb ik zicht gekregen op de bindingsfactoren die hieraan ten grondslag liggen.
Een aantal aanbevelingen in het kader van dit onderzoek zijn:
• Oprichten van de jeugdbrandweer in Boekelo en Glanerbrug. De jeugdbrandweer wordt ook wel de kweekvijver voor de “volwassen” brandweer genoemd. Het hebben van een jeugdbrandweer heeft voordelen t.a.v. de toekomstige instroom van zowel vrijwillig- als beroepspersoneel.
• Sociale activiteiten organiseren, omdat de belangrijkste motivatiefactor het hebben van sociale contacten en het werken in een team is;
• Het voeren van een waarderingsbeleid. De vrijwilligers voelen zich over het algemeen niet voldoende gewaardeerd. Om te kunnen borgen dat leidinggevenden, beroepsmedewerkers en de organisatie hier, nu en in de toekomst aandacht aan zullen blijven schenken is het ontwikkelen en hanteren van een waarderingsbeleid van belang.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersBrandweer Enschede
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk