De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spontane fraude

Een onderzoek naar verklarende factoren en de mogelijkheden om spontane fraude te bestrijden

Spontane fraude

Een onderzoek naar verklarende factoren en de mogelijkheden om spontane fraude te bestrijden

Samenvatting

In opdracht van de Universiteit Twente is een afstudeeronderzoek uitgevoerd gericht op het thema fraude. Het betreft een onderzoek dat een bijdrage levert aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van fraude en welke verschillen er zijn tussen fraude die met voorbedachte rade gepleegd wordt en fraude die spontaan wordt gepleegd. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt om aanbevelingen te doen over welke maatregelen en interventies specifiek toegepast kunnen worden om spontane fraude te bestrijden. De centrale vraag in dit onderzoek luidt:
Wat zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het ontstaan van fraude met voorbedachte rade en spontane fraude en welke maatregelen en interventiestrategieën kunnen er worden toegepast om spontane fraude te bestrijden?
Literatuurstudie heeft naar voren gebracht wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op het ontstaan van fraude. De fraudediamant (Wolfe & Hermanson, 2004) verklaart dat fraude ontstaat door een wisselwerking van vier elementen. Dit zijn de elementen: gelegenheid, rationalisatie, druk en bekwaamheid. De gelegenheid wordt bepaald door de aanwezigheid van een geschikte doelwit, afwezigheid van capabele (sociale) bewaking en de aanwezigheid van een gemotiveerde dader. Het element druk kent verscheidene vormen die invloed kunnen hebben op het ontstaan van fraude. Tijdsdruk en prestatiedruk zijn hierbij de voornaamste vormen. Tot slot is ook persoonlijkheid van invloed op het ontstaan van fraude. In situaties waarin fraude spontaan tot stand komt spelen onder anderen persoonlijkheidskenmerken als zelfcontrole en impulsiviteit een belangrijke rol.
Om naar aanleiding van het onderzoek aanbevelingen te kunnen doen ter bestrijding van spontane fraude, zijn mogelijke bestrijdingsmaatregelen en interventiestrategieën in kaart te brengen. In de literatuurstudie zijn maatregelen op het gebied van risicomanagement, organisatiekunde en interventiestrategieën om integriteit te bevorderen beschreven.
Om erachter te komen wat de verschillen in invloed van factoren zijn, tussen fraude met voorbedachte rade en spontane fraude, is een vragenlijst uitgezet onder studenten en docenten. De vragenlijst kent twee versies, waarbij een versie in is gegaan op fraude met voorbedachte rade en de andere versie is in gegaan op spontane fraude. Het onderzoek is een experimenteel design, omdat er door variatie in het scenario is onderzocht welke effecten het heeft op de verklarende factoren van fraude. In totaal is de vragenlijst door 89 respondenten ingevuld, waarvan 71 student en 18 docent.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er kleine verschillen zijn tussen de factoren bij fraude met voorbedachte rade en spontane fraude. Het blijkt dat de pakkans bij spontane fraude iets hoger wordt ingeschat en dat met name de angst om gepakt te worden hoger ervaren wordt. Verder zijn er grotere verschillen in de tijdsdruk die men ervaart bij spontane fraude en de beoordeling over de hoeveelheid tijd die er is om de beslissing goed te overdenken. Daarnaast is er ook een verband gevonden tussen de mate van zelfcontrole en de hoeveelheid tijdsdruk die ervaren wordt. Ook is er een verband tussen de mate van zelfcontrole en de beoordeling over de hoeveelheid tijd die er is om de beslissing goed te overdenken. Tot slot is er nog een verband gevonden tussen de mate van zelfcontrole en de inschatting in hoeverre de gemiddelde persoon de neiging heeft om de fraude te begaan. De resultaten laten zien dat ethische verantwoordelijkheid en integriteit de respondenten ervan weerhoudt om te frauderen.
Om spontane fraude te bestrijden zijn er aanbevelingen gedaan, waarbij gebruik is gemaakt van maatregelen en interventies op het gebied van frauderisicomanagement, organisatiekunde en ethiek en integri

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk