De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet kijken, maar luisteren

De Enschede aan Zee-podcast

Niet kijken, maar luisteren

De Enschede aan Zee-podcast

Samenvatting

Samenvatting:In deze afstudeeropdracht, uitgevoerd bij de omroep 1Twente Enschede, staat het ontwikkelen van een reeks podcast-afleveringen centraal. In het kader van het ‘serial investigative journalism’-project omtrent het waterprobleem in Enschede, worden een trailer, drie conceptafleveringen en een vierde aflevering (het beroepsproduct) ontwikkeld.
Het doel is om een podcast te ontwikkelen die aanslaat bij de doelgroep van de omroep. Om die reden moet ten eerste de doelgroep in kaart worden gebracht. Ten tweede moet de podcast een complex stadsthema op een dusdanig heldere manier uitleggen, zodat de onderwerpen door iedereen uit de doelgroep kunnen worden begrepen. Tot slot moet het resultaat aantonen hoe een podcast is opgebouwd en welke elementen een journalistieke podcast moet bevatten.
De omroep wil de podcast ontwikkelen, om de doelgroep beter en op meer kanalen te kunnen bereiken. Daarnaast wordt hetn informeren van de bevolking steeds moeilijker voor mediabedrijven. Mensen zijn tegenwoordig niet meer zo zeer geïnteresseerd in wat er in hun omgeving gebeurt en zoeken vooral gericht naar informatie. Inmiddels is de drempel gewoon te hoog, omdat bijna alle content achter een betaalmuur zit.
Om het product te kunnen ontwikkelen, wordt vanuit een leidend hoofdvraag gewerkt: Hoe kan 1Twente Enschede met een journalistieke podcast complexe stadsthema’s voor zijn doelgroep laagdrempelig uitleggen?Om op bepaalde aspecten uit de hoofdvraag in te gaan, worden drie deelvragen geformuleerd. Ten eerste wordt de doelgroep onderzocht, ten tweede wordt onderzocht welke elementen een journalistieke podcast moet bevatten en ten derde wordt onderzocht hoe je een verhaal vertelt, zodat het voor de doelgroep begrijpelijk is.
Om alle vragen te kunnen beantwoorden, wordt literatuuronderzoek en praktijkonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wordt gedaan in de vorm van diepte-interviews met een podcast-expert, met journalisten en met de doelgroep. Het onderzoek wordt in drie fases uitgevoerd. In fase a worden de eerste twee afleveringen geproduceerd en kan de eerste deelvraag worden beantwoord. In fase b wordt de derde aflevering opgenomen en kan de tweede deelvraag worden beantwoord. Tot slot wordt in fase c het beroepsproduct ontwikkeld en kan de derde deelvraag worden beantwoord. Een schema in hoofdstuk 2.3 toont de onderzoeksopzet aan.
De hoofdvraag en de drie deelvragen worden in dit onderzoek beantwoord in het hoofdstuk “Conclusie & aanbeveling”. Er wordt een doelgroep geformuleerd, waarop de omroep zich bij het produceren van de podcast moet richten. Daarnaast worden een aantal elementen samengevat die volgens de expert en de journalisten belangrijk zijn voor een podcast. Tot slot worden de bevindingen van de doelgroep opgenomen in het onderzoek.
De resultaten leiden in hoofdstuk 8 tot een conclusie en een aanbeveling. Het bedrijf heeft de kracht om podcasts te ontwikkelen. Het bedrijf moet echter een aantal punten in acht nemen. De podcast wordt voor gemiddeld opgeleide mensen uit Enschede gemaakt. De doelgroep is tussen de 25 en 45 jaar oud. Voor de podcast is een intieme sfeer heel belangrijk. Daarnaast zijn muziek, reportagegeluiden, samenvattingen en conclusies belangrijk, omdat ze de luisteraar houvast geven tijdens het luisteren. Er worden twee vormen ontwikkeld: de documentaire podcast en de gesprekspodcast. Uit onderzoek blijkt dat deze twee vormen goed te realiseren zijn, omdat ze geschikt zijn voor achtergrond- en nieuwsverhalen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
Datum2019-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk