De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bijdrage reclassering aan toeleiding naar werk van first offenders met reclasseringstoezicht voor huiselijk geweld

Bijdrage reclassering aan toeleiding naar werk van first offenders met reclasseringstoezicht voor huiselijk geweld

Samenvatting

In dit onderzoek wordt beoogd de vraag: ‘Wat draagt de reclassering bij aan toeleiding naar werk van first offenders die voor het delict huiselijk geweld een reclasseringstoezicht opgelegd hebben gekregen?’ te beantwoorden. Deze scriptie is geschreven als afstudeeropdracht voor de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. 
Deze samenvatting bestaat uit een korte opsomming van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Voor verdere toelichting, uitwerking en nuancering wordt hierbij verwezen naar hoofdstuk 8 tot en met 12 van het onderzoek.
-        De onderzochte doelgroep (first offenders met een reclasseringstoezicht voor het delict huiselijk geweld) is een heterogene groep met sterk uiteenlopende kenmerken.
-        Er wordt door de toezichthouder aandacht besteed aan (toeleiding naar) werk. In 11 van de 15 dossiers is werk namelijk tijdens het toezicht onderwerp van gesprek geweest en wordt de cliënt op dit leefgebied gestimuleerd, gemotiveerd en worden mogelijkheden en doelen besproken.
-        Er worden weinig interventies ingezet op het gebied van werk, slechts in 3 van de 15 dossiers heeft de toezichthouder actie ondernomen. Het ging bij deze drie om een inschrijving bij een uitzendbureau, een aanmelding bij een andere instantie en een brief over de VOG. De gedragsinterventie ‘Werken aan werk’ is niet ingezet.
-        De prioriteit ligt tijdens het toezicht vaak bij andere leefgebieden (zoals middelenmisbruik, inkomen, woning, relaties, houding). Om er ‘klaar’ voor te zijn om werk te zoeken (en behouden) is stabiliteit op deze leefgebieden nodig.
-        Er worden veel andere partijen betrokken tijdens het toezicht, maar de samenwerking laat soms te wensen over. Dit komt voornamelijk door onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende partijen.
-        De reclassering heeft geen concreet beleid voor de invulling van het reclasseringstoezicht, wat maakt dat de taak nu ingevuld wordt vanuit de professionaliteit van de toezichthouder.
In 5 van de 15 dossiers is het toezicht voortijdig positief beëindigd, terwijl niet bij alle 5 gesteld kan worden dat de kans op recidive in de toekomst zo veel mogelijk verkleind is. Dit roept de vraag op of er sprake is van onbenutte kansen in de toezichtsopdracht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk