De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Domotica binnen De Cypressenhof

Onderzoek naar de ervaringen van medewerkers met domotica.

Domotica binnen De Cypressenhof

Onderzoek naar de ervaringen van medewerkers met domotica.

Samenvatting

Door de veranderingen in het zorglandschap is het voor zorginstellingen noodzakelijk de zorg anders te organiseren. Er zijn steeds minder personele en financiële middelen en aan de andere kant neemt de zorgzwaarte toe. Een mogelijke oplossing voor dit probleem wordt gezien in domotica. Het begrip domotica staat voor “technologische toepassing[en] ten behoeve van een persoon die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een lichamelijke en/of psychische ziekte of door ouderdom afhankelijk is van de toepassing[en]” (RIVM, 2013, p.12).
            Zorggroep Manna, de organisatie waarbinnen het onderzoek uitgevoerd is, is een Christelijke organisatie in Twente. Het onderzoek is uitgevoerd binnen De Cypressenhof, een kleinschalig verpleeghuis in Enschede voor in totaal 24 cliënten met een vergevorderd dementieel beeld. Bij De Cypressenhof wordt op dit moment verbouwd, waardoor er ook de mogelijkheid komt om de inzet van domotica opnieuw vorm te geven. De huidige domotica blijkt niet meer van deze tijd en geeft vaak storing. Hieruit komt de vraag naar de ervaringen en de houding van medewerkers ten opzichte van domotica naar voren en wat invloed heeft op deze ervaring.
            Het onderzoek is uitgevoerd middels een kwalitatief onderzoek waarbij er semigestructureerde interviews zijn afgenomen met in totaal elf medewerkers van De Cypressenhof. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden en niveaus van medewerkers.
Uit de interviews kwam naar voren dat domotica als positief wordt ervaren door medewerkers en vele voordelen heeft, voor zowel cliënten als voor medewerkers. Belangrijkste voordelen voor cliënten zitten in het verhogen van de onafhankelijkheid en het verhogen van het welzijn. Voor medewerkers was dit een besparing van tijd en minder ervaren werkdruk. Een nadeel van het gebruik van domotica zit in het aspect privacy, deze kan worden aangetast door het gebruik van domotica.
Medewerkers willen graag aan de slag met een nieuw domotica systeem, wat volgens hen betrouwbaar moet zijn en daarnaast eenvoudig om te bedienen. Ook het ondersteunen door de organisatie door bijvoorbeeld het aangaan van een gesprek met medewerkers rondom de invoering van het nieuwe systeem wordt als belangrijk gezien. De belangrijkste aanbevelingen voor de praktijk die is gedaan zit hem in het inzetten van sensoren en het niet meer gebruiken van automatische verlichting.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2018-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk