De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijdsmeting bij de gemeente Enschede

Tijdsmeting bij de gemeente Enschede

Samenvatting

De gemeente wil een manier waarop zij meer inzicht krijgt in de tijdsbesteding per product en per kanaal. Een kanaal is elke manier waarop de gemeente haar producten aanbiedt:

Digitaal kanaal (internet)
Post
Balie
Telefoon

 
De gemeente had ook als doelstelling gesteld dat ze in één gestandaardiseerd format alle producten konden invullen qua tijdsbesteding.
 
Uiteindelijk is na het vooronderzoek de volgende hoofdvraag opgesteld:
“Op welke wijze kan de gemeente Enschede meer inzicht krijgen in de tijdsbesteding per product en per kanaal?”
 
Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat ondanks de grote verschillen tussen de diverse werkprocessen, alle werkprocessen globaal volgens eenzelfde patroon verlopen. Hieruit is de conclusie getrokken dat fasering van de werkprocessen per product mogelijk is. De fasering zorgt ervoor dat de gemeente meer inzicht krijgt in de tijdsbesteding per fase van het werkproces van een product. Tijdens het vooronderzoek zijn er deelvragen opgesteld die de hoofdvraag ondersteunen:
 

Wat is een fase binnen het werkproces van de gemeente en hebben deze fases bepaalde kenmerken
Welke definities kunnen gegeven worden voor de herkenbare fases?
Wat is een productstap en welke gestandaardiseerde productstappen zijn er bij de gemeente?
Hoe kan het format worden vormgegeven waarmee de medewerkers van de gemeente hun tijd per productstap kunnen invullen?

 
Er is gezocht naar manieren om te voldoen aan de doelstelling van de gemeente om één gestandaardiseerd format te gebruiken voor de tijdsbesteding van al haar producten. De oplossing hiervoor kwam door standaard fases en gestandaardiseerde productstappen op te stellen in het format. Een standaard productstap is een verzameling van product specifieke handelingen die dezelfde functie hebben. De standaard productstappen zorgen ervoor dat elk product binnen het format getest kan worden op de tijdsbesteding. Het format zorgt ervoor dat de gemeente de tijdsbesteding van elk product in kan vullen. In het format wordt deze tijd gesplitst per fase en standaard productstap zodat de gemeente meer inzicht krijgt in de tijdsbesteding van haar producten. De verschillende fases zijn:

Opstarten proces;
Verzamelen data;
Registreren/controleren data;
Verwerken data;
Afronden proces.

De aanbeveling voor de gemeente heeft te maken met de manier van klokken van de tijdsbesteding van haar producten. Om de tijden zo betrouwbaar mogelijk te maken is het verstandig dat de tijden worden geklokt door een afzonderlijke medewerker en niet door de medewerker die het werkproces van een product afwerkt. Ook het vier keer invullen van één product door vier verschillende medewerkers is een aanbeveling.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfseconomie
Datum2015-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk