De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewonerscommunicatie bij groot onderhoud

Bewonerscommunicatie bij groot onderhoud

Samenvatting

Samenvatting
Dit onderzoeksrapport is opgesteld in opdracht van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv. en richt zich op de communicatie met huurders tijdens groot onderhoudswerkzaamheden. Het onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van een hoofdvraag. De hoofdvraag luidt als volgt: "Op welke wijze kan de communicatie, weergegeven in een overzicht met communicatiemomenten, tussen huurders en Ter Steege bij groot onderhoud van corporatiewoningen vormgegeven worden?". Om tot de beantwoording van de hoofdvraag te komen zijn een viertal deelvragen opgesteld. De eerste drie deelvragen vormen samen het theoretische gedeelte van het onderzoek. De vierde deelvraag vormt het praktijkgedeelte van het onderzoek.
In hoofdstuk 2 is antwoord gegeven op de eerste deelvraag: "Op welke wordt het bouwproces vormgegeven bij groot onderhoud van corporatiewoningen?". Als eerste is onderzocht wat corporatiewoningen zijn en wat de geschiedenis is van deze woningen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van woningen die gebouwd zijn tussen 1964 en 1991. In de tweede paragraaf is ingegaan op het onderhoud van de corporatiewoningen. Dit onderzoek richt zich op energieverbetering van woningen met energielabel C of lager die na het uitvoeren van het groot onderhoud beschikken over energielabel B. In de derde paragraaf is ingegaan op het proces bij groot onderhoud. Hieruit is gebleken dat groot onderhoud zich afspeelt in de realisatiefase van het bouwproces volgens NEN 2574. Het bouwproces is onderverdeeld in drie fases: werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering.
In hoofdstuk 3 is antwoord gegeven op de tweede deelvraag van het onderzoek: "Op welke wijze kan communicatie met huurders van corporatiewoningen tijdens groot onderhoud plaatsvinden?". Dit antwoord is tot stand gekomen door middel van drie paragrafen. Een aantal begrippen zijn afgebakend zoals communicatie, doelgroep, en communicatiemomenten en – middelen. Uitgegaan wordt van verbale communicatie, zowel online – als offline. De doelgroepen zijn onderverdeeld in stedelijke middelmaat, modale arbeiders en karig prepensioen. Vervolgens heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen een aantal bouwbedrijven om zo de communicatiemomenten- en middelen inzichtelijk te maken. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de communicatiemomenten en –middelen neergezet in een proces met als titel bewonerscommunicatie.
Hoofdstuk 4 geeft het praktijkgedeelte van het onderzoek weer. Hier is antwoord gegeven op de derde deelvraag: <span style="fon

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk