De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tevredenheidsonderzoek over de sportclinics voor mensen met een beperking

In hoeverre zijn de deelnemers tevreden over de sportinstuiven en zijn er verschillen tussen individuele kenmerken van de deelnemers en de mate van tevredenheid?

Tevredenheidsonderzoek over de sportclinics voor mensen met een beperking

In hoeverre zijn de deelnemers tevreden over de sportinstuiven en zijn er verschillen tussen individuele kenmerken van de deelnemers en de mate van tevredenheid?

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de tevredenheid van mensen met een beperking over de sportinstuiven die zij hebben bijgewoond en er wordt gekeken of er verschillen zijn in de mate van tevredenheid en de individuele kenmerken van de deelnemers. De sportinstuiven zijn georganiseerd door BrichbouW sportondersteuning en andere samenwerkingspartners en zijn gericht op het kennis laten maken van mensen met een (verstandelijke) beperking met de voor hen geschikte sporten. De mate van tevredenheid van de deelnemers over de sportinstuiven is in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst. Het tevredenheidsconstruct in deze vragenlijst bestaat uit twee evaluatieschalen. Daarnaast wordt er in de vragenlijst ook gevraagd naar de sportkeuze. 30 deelnemers hebben gedurende de sportinstuiven de vragen mondeling beantwoord.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de deelnemers van de sportinstuiven helemaal tevreden over de sportinstuiven zijn, maar moet er rekening gehouden worden met de kans dat de deelnemers sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Er is ook naar voren gekomen dat er geen betrouwbare verschillen gevonden zijn tussen de individuele kenmerken van de deelnemers en de mate van tevredenheid. Ook is gebleken dat de hoge mate van tevredenheid niet direct voor het willen gaan kiezen voor een sport zorgt, want ondanks dat de deelnemers helemaal tevreden over de sportinstuiven zijn, blijkt dat de helft van de deelnemers niet voor een sport wil gaan kiezen. Daarnaast is naar voren gekomen dat bijna alle deelnemers een sportverleden hebben en momenteel al een sport beoefenen. Hierdoor kan gesteld worden dat de juiste doelgroep niet op de sportinstuiven is afgekomen.
Op basis van het bovenstaande wordt BrichbouW sportondersteuning aanbevolen om de wensen en sportbehoeftes van de mensen met een beperking die momenteel nog niet sporten in kaart te brengen, zodat uiteindelijk de juiste doelgroep voor de sportinstuiven kan worden aangesproken. Ditzelfde geldt voor de vrouwelijke deelnemers van de sportinstuiven, zodat gezorgd kan worden dat zij sneller geneigd zijn om voor een sport te kiezen. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het in kaart brengen van de mate van tevredenheid over de sportinstuiven van de deelnemers met een ernstige verstandelijke beperking.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk