De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de samenhang tussen de handherkenningstaak en de subjectieve maten voor motor imagery

Wat is de samenhang tussen de handherkenningstaak en de subjectieve maten voor motor imagery

Samenvatting

De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van mentale training. Mentale training is gericht op het benutten van de verbeeldingscapaciteit, met als doel bepaalde aspecten van het (bewegings)gedrag te veranderen. Voor deze mentale training wordt gebruik gemaakt van motor imagery (motorische verbeelding). Motor imagery (MI) is volgens Mulder, de Vries & Zijlstra (2005), het cognitieve vermogen van de mens om zich de uitvoering van een beweging voor te stellen, compleet met de erbij behorende kinesthetische sensaties, zonder dat er sprake is van enig waarneembare bewegingsactiviteit. Wanneer men dit vermogen toepast in een therapeutisch of trainingskader met het doel het leren of verbeteren van bewegingen, spreken we van mentale training. (Mulder et al., 2005).
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een computertaak waarbij de proefpersonen gebruik maken van motor imagery, de Hand Laterality Judgement Task (HLJT). De psychometrische eigenschappen van HLJT moeten nog worden gemeten. In dit onderzoek is er onderzocht of er een samenhang is tussen de HLJT en de subjectieve maten voor motor imagery. De subjectieve maten die gebruikt werden zijn drie vragenlijsten, namelijk de Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ), Movement Imagery Questionnaire – Revised Second version (MIQ-RS) en de Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ-2). Bij ongeveer 60 jongeren zijn de HLJT en deze vragenlijsten afgenomen. Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalig onderzoek dat binnen een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Saxion en revalidatieinstellingen Beatrixoord en Lyndenstijn plaatsvindt.
Er is geen samenhang gevonden tussen de levendigheidvoorstelling, zoals gemeten met de vragenlijsten, en motor imagery vermogen gemeten met de HLJT. Geen samenhang is gevonden tussen het interne perspectief van de vragenlijsten en de handentaak van de HLJT. Ook is er geen samenhang tussen het externe perspectief op de vragenlijsten en de lettertaak van de HLJT. Wel is er binnen de vragenlijsten onderling een matig tot hoge samenhang gevonden. Ook is er een matige samenhang gevonden tussen de handentaak en de lettertaak van de HLJT.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Mens & Arbeid
PartnersSaxion
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk