De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het metabool syndroom op de somapoli in de ZGT

Een retrospectieve cohortstudie naar de prevalentie en incidentie van het metabool syndroom op de somatische polikliniek van de afdeling ziekenhuispsychiatrie

Het metabool syndroom op de somapoli in de ZGT

Een retrospectieve cohortstudie naar de prevalentie en incidentie van het metabool syndroom op de somatische polikliniek van de afdeling ziekenhuispsychiatrie

Samenvatting

SamenvattingOp de somatische polikliniek (somapoli) van de afdeling psychiatrie binnen de Ziekenhuisgroep Twente wordt het Metabool Syndroom (MetS) onvoldoende gediagnosticeerd, ondanks screening op diverse somatische parameters. Het doel van dit onderzoek was het beschrijven van de prevalentie en incidentie van het MetS bij patiënten met een ernstig psychische aandoening (EPA) en psychofarmacagebruik. Een retrospectieve cohortstudie vond plaats naar de MetS-criteria tussen begin 2013 en eind 2016, gericht op het gehele cohort EPA-patiënten van de somapoli (N=165), met behulp van patiëntdossiers. Data werden geanalyseerd met beschrijvende statistiek, kruistabellen en getoetst met de Pearson’s chi-square. Prevalentie- en incidentiecijfers zijn gebaseerd op de criteria voor het MetS, vastgesteld door het derde Adult Treatment Panel van het National Cholesterol Education Program en bevat de aanwezigheid van drie of meer specifieke criteria uit vijf. Voor elk jaar is een prevalentiecijfer berekend door het aantal EPA-patiënten met MetS-pos te delen door het totaal aantal dat in dat jaar is gescreend, waarbij een gemiddelde prevalentie van 44,7% kon worden aangetoond. De incidentie van het MetS binnen het cohort was 44,0% en is cumulatief berekend per behandeljaar, door het aantal nieuwe gevallen van het MetS te delen door het aantal patiënten die in het voorgaande jaar nog geen MetS hadden. Er kon geen significant verschil (p>0,05) tussen man en vrouw worden aangetoond voor de prevalentie van het MetS. Van de vijf criteria bleken de vergrote buikomvang en hypertensie het meest frequent aanwezig. Concluderend blijken prevalentie- en incidentiecijfers hoger dan in studies van vergelijkbare patiëntenpopulaties wereldwijd. Landelijke richtlijnen gericht op somatische screening en medicatiemonitoring zijn onvoldoende gevolgd. Geadviseerd wordt om een geprotocolleerde multidisciplinaire werkwijze op te zetten met een aangepast elektronisch patiëntendossier voor somatiek, dat een somatische screening en somatische diagnostiek, leefstijlanamnese en –interventies bevat volgens landelijke richtlijnen om zodoende adequaat comorbide klachten te kunnen behandelen en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2017-08-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk