De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Statushouders aan het werk

Een onderzoek naar de bijdrage van VIP2 aan de arbeidsparticipatie van statushouders.

Statushouders aan het werk

Een onderzoek naar de bijdrage van VIP2 aan de arbeidsparticipatie van statushouders.

Samenvatting

De arbeidsparticipatie van statushouders in Nederland loopt ver achter op de arbeidsparticipatie van de Nederlandse beroepsbevolking. Trainingen die worden ingezet ter ondersteuning van het zoeken naar werk kunnen bijdragen aan de arbeidsparticipatie. VluchtelingenWerk Nederland biedt een soortgelijke training, genoemd Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP2) . Deze training is er op gericht de deelnemende statushouders te begeleiden naar de arbeidsmarkt.
 
Om inzicht te krijgen in hoeveel deelnemende statushouders een praktijkplek of (betaalde) baan krijgen na de deelname aan VIP2 wordt gebruik gemaakt van deskresearch. De bestaande database van VluchtelingenWerk Nederland wordt geraadpleegd om informatie over de deelnemende statushouders te verzamelen. 
Het in kaart brengen van de ervaringen van de deelnemende statushouders wordt gedaan door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews bij tien statushouders. Tijdens het semigestructureerde interview worden alle onderdelen van VIP2 besproken met de statushouder om zo de ervaring van de deelnemers inzichtelijk te maken.
Naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat de statushouders over het algemeen positief zijn over VIP2. Voornamelijk de begeleiding van een individuele coach tijdens VIP2 wordt gewaardeerd door de deelnemers. Ook de praktische informatie die besproken wordt tijdens de trainingen ervaren de deelnemende statushouders als nuttig en goed. De meest genoemde tekortkoming van VIP2 is het taalniveau. Statushouders geven aan regelmatig last te hebben van een taalbarrière. Ook het spreken voor een grote groep wordt als moeilijk ervaren door de deelnemers.
Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen een toelatingseis te stellen wat betreft het taalniveau van de statushouders die in de toekomst willen deelnemen aan VIP2. Daarnaast is het van belang dat het onderdeel coaching ook in de toekomst aangeboden blijft aan de deelnemers van VIP2. Tenslotte is het aan te bevelen de praktische zaken zoals het opstellen van een CV of sollicitatiebrief te blijven begeleiden tijdens de training. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2020-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk