De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het zweet moet op de juiste rug staan

Onderzoek naar de loopbaandialoog op het mbo

Het zweet moet op de juiste rug staan

Onderzoek naar de loopbaandialoog op het mbo

Samenvatting

Op verzoek van de Loopbaanexperts op de Sectoren (Team LES) is dit onderzoek uitgevoerd. De volgende probleemstelling was de rode draad van het onderzoek: Team LES heeft geen inzicht in de vraag hoe loopbaangesprekken tussen leertrajectbegeleiders (ltb’ers) en studenten daadwerkelijk worden gevoerd. Team LES wilde dit inzicht krijgen, zodat zij het verschil tussen beleid en werkelijkheid bij de beleidsmakers van Aventus ter sprake kan brengen. Het verkrijgen van dit inzicht was tevens de doelstelling van het onderzoek. Dit betekende voor het praktijkonderzoek het volgende: Onderzoeken of de loopbaandialoog tijdens loopbaangesprekken op Aventus, locatie Snipperlingsdijk, voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Naar aanleiding van de doelstelling van het onderzoek is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:
In hoeverre voldoen de gevoerde gesprekken aan de kwaliteitscriteria voor de loopbaandialoog volgens de literatuur en welke maatregelen sluiten aan bij de mogelijkheden van Aventus om deze dialoog te bevorderen?
Methodes en uitvoering van het onderzoek
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes. Het onderzoek bestond uit een vooronderzoek, literatuuronderzoek, het observeren van loopbaangesprekken en het uitvoeren van documentanalyses. De loopbaangesprekken zijn opgenomen met behulp van een voice recorder. Vervolgens zijn de gesprekken letterlijk uitgetypt waarna elk gespreksfragment is gecodeerd met behulp van een codeerschema. Tot slot zijn deze coderingen verwerkt in Excel en aan de hand van de resultaten zijn conclusies getrokken.
Mismatch
In deze scriptie zijn de termen ‘loopbaangesprek’ en ‘ltb-gesprek’ (gesprek tussen een ltb’er en een student) gebruikt. Volgens de visie van Aventus voeren de ltb’ers loopbaangesprekken, omdat Aventus vindt dat de loopbaan van de student centraal moet staan. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de studievoortgang van de student het meest aan bod kwam tijdens gesprekken tussen ltb’ers en studenten. De ltb’ers vinden de loopbaan minder belangrijk dan de studievoortgang van de student omdat zij de student op de opleiding willen houden. De ltb’ers noemen de gesprekken met studenten ‘ltb-gesprekken’.
Conclusies
Om de ltb-gesprekken gestructureerd te kunnen observeren, is gewerkt met een codeerschema. Dit codeerschema bestaat uit meerdere categorieën. Deze categorieën geven onderwerpen of activiteiten weer die gaan over de inhoud van het gesprek en over de activiteiten van de ltb’er en de student. Aan de hand van deze categorieën zijn conclusies getrokken op basis van de kwaliteits-criteria voor de loopbaandialoog. Deze conclusies geven bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden aan voor de ltb’ers. Deze ontwikkelingsmogelijkheden bevinden zich bij de volgende categorieën: opening van het gesprek, loopbaankwesties, studievoortgang, het stimuleren van reflectie bij de student, het bemoedigen van zeggenschap en het uitleggen of informeren van zaken door de ltb’er.
De ltb’ers hebben de volgende vaardigheden voldoende toegepast op basis van de kwaliteitscriteria voor de loopbaandialoog: het stellen van vragen, actief luisteren naar de student en het opbouwen van een verstandhouding met de student.
Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voorgesteld aan Aventus:
1. Herzien van de loopbaantraining;
2. Loopbaangesprekken inplannen;
3. Rolbeschrijving van de ltb’er herzien;
4. Loopbaangesprekken worden gevoerd door professionele loopbaanbegeleiders.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk