De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Strategie en beleid voor een community centre

onderzoeksrapport Observatory Community Centre

Strategie en beleid voor een community centre

onderzoeksrapport Observatory Community Centre

Samenvatting

Observatory Community Centre (hierna te noemen: Obs) is een buurtcentrum gelegen in de wijk
Observatory, in Kaapstad. Voor de Zuid-Afrikaanse bevolking zijn deze centra erg belangrijk; hier
komen veel mensen samen voor verschillende activiteiten. De Committee (bestuur) van Obs heeft
een managementovereenkomst (MO) gesloten met de gemeente Kaapstad. In deze overeenkomst
staat dat de Committee het centrum officieel zelf bestuurt, op dit moment zijn zij alleen nog niet
verantwoordelijk voor alle kosten. In de toekomst moet Obs een bedrag aan huur gaan betalen aan
de gemeente Kaapstad, de hoogte hiervan is nog niet vastgesteld.
Obs heeft in 2008 een businessplan (BP) opgesteld, de doelen die hierin zijn benoemd zijn
nog niet behaald. Uit het financieel verslag van 29 februari 2012 blijkt dat, mede hierdoor er in de
huidige situatie onvoldoende financiële middelen zijn om huur aan de gemeente Kaapstad te
betalen. Obs genereert haar inkomen uit verhuur van de diverse ruimten binnen het gebouw. Door
de verplichting van de toekomstige huurafdracht, wenst de Committee nu reeds actie te
ondernemen. Daarbij is het van belang te achterhalen waarom de doelen die gesteld zijn in het
businessplan van 2008 niet behaald zijn. Tevens moet worden onderzocht hoe de doelen alsnog
bereikt kunnen worden.
 
De onderzoeksvragen die centraal staan in dit onderzoek zijn:
Op welke manier kan de Committee de doelen uit het businessplan van Obs realiseren?
 
Deelvragen:

Wat is een community center?
Welke faciliteiten heeft Obs?
Wat is bezettingsgraad?
Hoe is de bezettingsgraad van Obs samengesteld?
Wat zijn de doelen van Obs?
Welke acties moeten worden ondernomen om de doelen van Obs te realiseren?
Wat is de huidige financiële status van Obs?
Hoe kan de financiële status van Obs worden verbeterd?

 
Er is nog geen leaseovereenkomst (huurcontract) getekend tussen de gemeente en Obs, hoewel dit
volgens het BP en MO wel het geval zou moeten zijn. De Committee is niet in staat gebleken de
doelen die waren gesteld in 2008 (zie BP) te bereiken in 2012. De Committee onderneemt zelf
weinig actie en gaat er van uit dat de facility manager van Obs alles oppakt. Het hoofddoel van Obs
is uiteindelijk een leaseovereenkomst te tekenen met de gemeente Kaapstad.
De ideale situatie voor Obs zal zijn dat het BP in zijn geheel uitgevoerd zal worden.
Daarnaast zullen de Committee leden zich ook daadwerkelijk betrokken moeten voelen bij het
centrum. Wanneer Obs in een stabiele bestuurlijke en financiële situatie verkeerd zal zij een
leaseovereenkomst tekenen, zodat Obs geheel zelf verantwoordelijk is voor het manager van het
centrum. De gemeente zal altijd de water en elektriciteitskosten van het centrum dekken.
 
Aanbevelingen:
• Opstellen jaarplanning
Wanneer de Committee een gedetailleerd vijfjarenplan heeft opgesteld, waarin ook duidelijk wordt
welke stap wanneer en door wie moeten worden genomen zal het businessplan te samen met de
nieuwe doelen, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
• Opstellen functie/taken en verantwoordelijkheden Committee:
Wanneer er een duidelijke taakverdeling komt voor de leden en de medewerkers van Obs, zullen
taken uit de jaarplanning hieraan gekoppeld kunnen worden. Op deze manier wordt de jaarplanning
uitgevoerd en zullen plannen uit het businessplan eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2013-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk