De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen en docenten over het Expertisepunt

Hoe is het gesteld met de tevredenheid van de betrokkenen (leerlingen en docenten) over de begeleiding en ondersteuning die het Expertisepunt hen biedt?

Een onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen en docenten over het Expertisepunt

Hoe is het gesteld met de tevredenheid van de betrokkenen (leerlingen en docenten) over de begeleiding en ondersteuning die het Expertisepunt hen biedt?

Samenvatting

Het Expertisepunt streeft naar tevreden leerlingen en docenten. De medewerkers van het Expertisepunt bieden begeleiding en ondersteuning aan leerlingen en docenten die daar behoefte aan hebben. Zij proberen uitval of instroom op een lager opleidingsniveau van leerlingen, die wegens sociaal emotionele problematiek of gedragsproblemen, te voorkomen. Gezien het cognitief niveau van de leerlingen zouden zij de gekozen opleiding kunnen afronden. Daarnaast ondersteunen ze ook de docenten bij het signaleren en juist handelen richting de leerlingen die behoefte hebben aan speciaal onderwijs. Wanneer de leerlingen en/of docenten niet tevreden zijn over begeleiding en/of ondersteuning, kan dit een negatief effect hebben op het lesgeven door de docenten en op de resultaten van de leerlingen. De begeleiders van het Expertisepunt zijn daarom betrokken en gemotiveerd om de leerlingen en docenten de juiste begeleiding te bieden.
 
Tijdens de stage bij het Expertisepunt van scholengemeenschap Sprengeloo heeft de onderzoeker te maken gehad met het begeleiden van leerlingen. De medewerkers van het Expertisepunt vroegen zich af hoe de begeleiding die zij bieden, wordt ervaren door leerlingen en docenten.  Ze willen graag weten in hoeverre de betrokkenen tevreden zijn. Voor de afstudeerscriptie was dit een kans voor de onderzoeker om dit vraagstuk te onderzoeken. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk