De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen het werkgeheugen en psychotische symptomatiek bij patiënten met chronische schizofrenie

De relatie tussen het werkgeheugen en psychotische symptomatiek bij patiënten met chronische schizofrenie

Samenvatting

 Schizofrenie is een veelvoorkomende ziekte, maar er is nog beperkte kennis over het ontstaan en het beloop van deze stoornis. Het doel van deze scriptie is om het verband te onderzoeken tussen het werkgeheugen en de symptomen bijbehorend aan chronische schizofrenie. Het gaat hierbij om de vier meest voorkomende symptomen; waanvoorstellingen, hallucinaties, affectvervlakking en apathie. Om de benodigde gegevens te verkrijgen zijn een drietal testen afgenomen onder tweeënzeventig bewoners van GGZ-Centraal die voldeden aan de exclusiecriteria. De meetinstrumenten die hiervoor werden gebruikt waren de CGI-PANSS, de Mini-Scan en de WAIS-III. Middels de verkregen gegevens kon een correlatie berekend worden waarmee er een antwoord gegeven kon worden op de onderzoeks- en deelvragen. Gebleken is dat alleen hallucinatie een significante negatieve correlatie met het werkgeheugen kent. De overige correlaties tussen de symptomen en het werkgeheugen waren weliswaar negatief, maar bleken niet significant. Dit wil zeggen dat de waanvoorstellingen, affectvervlakking en apathie wel invloed uitoefenen op het werkgeheugen en vice versa, maar dat dit effect binnen de onderzochte populatie niet significant bleek te zijn. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk