De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De renovatie van een trajectplan

Onderzoek naar de vorm van het trajectplan in de praktijk

De renovatie van een trajectplan

Onderzoek naar de vorm van het trajectplan in de praktijk

Samenvatting

Samenvatting
 
Dit onderzoek richt zich op het trajectplan dat bij Stichting Surplus gebruikt wordt, bij de re-integratie van bijstandsgerechtigden in de gemeente Enschede. Het trajectplan dient als rode draad tijdens een traject, hierin staan de gegevens van de cliënt en de doelen vermeld. Het trajectplan dient als middel waarin het traject naar werk voor de bijstandsgerechtigde wordt beschreven. Het korte termijn doel is inzicht krijgen in de vorm die het trajectplan moet krijgen. Het lange termijndoel is gericht op het verkorten van de afstand tussen bijstandsgerechtigde en arbeidsmarkt. De volgende onderzoeksvraag is hierbij geformuleerd:
Wat is volgens de gemeente Enschede, Stichting Surplus en de cliënten de beste manier om een trajectplan vorm te geven?
Om de verschillende partijen echt te betrekken bij het onderzoek en het vormgeven van het trajectplan, is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Er is data verzameld door middel van interviews. Om nog meer diepgang te creëren is er een half gestructureerd interview gehouden, door middel van een topiclijst. 16 respondenten hebben meegewerkt aan de interviews. Twee medewerkers van de gemeente Enschede, vier medewerker van Surplus en tien bijstandsgerechtigden. Naast de interviews is er theoretische onderbouwing geschreven die het onderzoek, naast de interviews versterkt.
Uit de resultaten volgen een aantal conclusies en aanbevelingen. Opmerkelijk is te noemen dat de kennis van het trajectplan beperkt te noemen is. Zo zijn er cliënten die geen kennis hebben van de inhoud van het plan. Uit eerder onderzoek van Faber (2009) naar de mogelijkheden en consequenties van het trajectplan bij re-integratie, komen dezelfde gegevens naar voren over de kennis van het trajectplan bij cliënten. Dit kan te maken hebben met het gebruik van het trajectplan door Surplus, waardoor de cliënt weinig in contact komt met het trajectplan. Toch is het bewustzijn weldegelijk aanwezig van dat het trajectplan meer potentie heeft dan hoe het nu wordt gebruikt, dit blijkt uit de aanbevelingen die gegeven zijn tijdens de interviews. Een belangrijk punt wat genoemd werd is het vormen van doelen. Hierbij is het van belang dat de doelen samen met de cliënt worden opgesteld. Hiernaast worden de afspraken en rechten en plichten als waardevol geacht. De cliënt dient zelf verantwoordelijk te worden voor het trajectplan, hiervoor moet hij wel echt bij het plan betrokken worden. Het digitaal maken is veel genoemd tijdens de interviews, nog niet iedereen lijkt hiervoor klaar te zijn in verband met het niet bezitten van een computer.
Surplus zal zich als organisatie hard moeten maken voor het gebruik van het trajectplan, hiernaast hebben ook de trajectcoördinatoren een grote verantwoordelijkheid hierin. De trajectcoördinatoren zijn de mensen die de cliëntbegeleiding op zich nemen tijdens het traject. Belangrijk voor het trajectplan is ook dat er koppelingen komen tussen de beschikbare middelen als het Mikken op Werk en het trajectplan, hierdoor kan het plan gaan leven. Het opstellen van doelen is voor alle partijen belangrijk, ten eerste vanuit de gemeente, maar daarnaast ook voor Surplus en de cliënt. Andere belangrijke zaken die aan te bevelen zijn in een trajectplan, zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt, de afspraken, de rechten en plichten. Het plan moet levend worden, iedereen is verantwoordelijk! Als laatste is het voor Surplus wenselijk om voor de trajectcoördinatoren een laptop beschikbaar te stellen. Deze kan direct tijdens de gesprekken met de cliënt ingezet worden om een digitaal trajectplan op te stellen en bij te werken.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk