De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen veilig werken

Implementatie OHSAS 18001:2007

Samen veilig werken

Implementatie OHSAS 18001:2007

Samenvatting

Het hoofdproces van Voortman Steel Group, hierna VSG genoemd, bestaat vooral uit het maken van staalbewerkingssystemen en het leveren en monteren van staalconstructies. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hoge risico’s en daarom is het belangrijk dat binnen de organisatie arbeidsomstandigheden en welzijn van werknemers centraal staan. VSG is continu bezig om de risico’s te beheersen en het veiligheidsbewustzijn van werknemers te verhogen. Hierdoor is de vraag ontstaan naar een Arbomanagementsysteem dat kan borgen dat er continu wordt verbeterd op arbeidsomstandigheden. OHSAS 18001:2007 is een Arbo managementsysteem dat hiervoor geschikt is. OHSAS 18001:2007 geeft de organisatie een aantal handvatten om een helder beeld te krijgen van de activiteiten die uitgevoerd moeten worden, opdat een degelijk Arbomanagementsysteem ontstaat. OHSAS 18001:2007 is een systeem dat gestoeld is op de gedachte om continu te verbeteren. De basis voor het Arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’  cyclus (PDCA). OHSAS 18001:2007 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
de beheersing van de Arbo risico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Naar aanleiding van bovenstaande is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
‘’Welke maatregelen   moet Voortman Steel Group nemen om OHSAS 18001:2007 op het gewenste ambitieniveau   te kunnen implementeren?’’
 
Deze probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:
 
1. Wat houdt OHSAS 18001:2007 in en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met VCA** en de bestaande managementsystemen?
2. Wat is de huidige situatie met betrekking tot OHSAS 18001:2007?
3. Wat is het ambitieniveau met betrekking tot OHSAS 18001:2007?
4. Wat zijn de fases van het certificeringproces van OHSAS 18001:2007?
5. Wat zijn de kosten voor Voortman Steel Group om OHSAS 18001:2007 te kunnen implementeren op het gewenste ambitieniveau?
6. In hoeverre zullen de nieuwe normen worden geaccepteerd bij de werknemers?
 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van enquêtes, interviews, literatuuronderzoek, documentenonderzoek en het raadplegen van externe deskundigen.
 
Enquêtes zijn afgenomen onder 50 respondenten. De respondenten zijn werkzaam in de productie bij de vestiging Voortman Staalbouw en Voortman Automatisering. Er is voor gekozen om de enquêtes alleen onder de werknemers in de productie af te nemen, omdat OHSAS 18001:2007 hier de meeste impact zal hebben, in verband met de hoge risico’s op deze werkplek. De enquêtes zijn gebruikt om de acceptatie onder de werknemers te bepalen en om te kijken of OHSAS 18001:2007 voldoende draagvlak heeft.
 
Er is een interview afgenomen met het directie lid die de verantwoordelijkheid over het onderwerp KAM (Kwaliteit, Arbo, Milieu) draagt. Dit interview is bedoeld om het gewenste ambitieniveau omtrent OHSAS 18001:2007 in kaart te brengen.
 
Literatuuronderzoek is gedaan om kennis op te doen over OHSAS 18001:2007 en de andere bestaande managementsystemen, bijvoorbeeld om deelvraag 1 te beantwoorden.
 
Documentenonderzoek is uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Het hele systeem van VSG is hierbij in kaart gebracht om te kijken welke procedures, documenten, registraties en werkinstructies aanwezig zijn.
 
Ook zijn externe deskundigen geraadpleegd. Hierbij zijn een aa

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfskunde MER
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk