De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sexting

Onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de gemeente Doetinchem

Sexting

Onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de gemeente Doetinchem

Samenvatting

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat grensoverschrijdend gedrag, zoals sexting, groeiende is. Op basis van signalen uit het Jeugd interventieteam (JIT), cijfers uit de politie registratiesystemen en signalen vanuit het voortgezet onderwijs bleek een overeenkomende stijgende lijn te zien van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gemeente Doetinchem. Binnen het basisvoorziening handhaving systeem (BVH) van de politie was er tot begin 2016 geen specifieke maatschappelijke klasse (registratiecode) voorhanden waaronder sexting gerelateerde feiten konden worden vastgelegd. Hierdoor was het enorm ingewikkeld om de omvang van sexting inzichtelijk te maken. Er was geen sprake van duidelijk zicht op de aard en omvang van sexting in de gemeente Doetinchem en dus geen goede basis voor een gedegen integrale aanpak. Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen in hoeverre, en op welke wijze, sexting voorkomt onder jongeren, in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, in de gemeente Doetinchem. Hierbij is de volgende probleemstelling gedefinieerd:   
“In welke mate komt sexting voor onder jongeren, in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, in de gemeente Doetinchem en welke factoren spelen hierbij een rol”? 
Om antwoord te krijgen op deze probleemstelling is, in een theoretisch kader, omschreven op welke wijze naar sexting wordt gekeken. Op basis van deze literatuurstudie is gekozen om seksualisering in de maatschappij en het toenemende gebruik van social media nader te beschrijven. Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek waar, buiten het literatuuronderzoek, is gekozen voor een kwantitatieve onderzoeksstrategie, door middel van een surveyonderzoek. De online survey is door 595 jongeren volledig ingevuld, waarvan 248 jongens en 347 meisjes. Uit dit onderzoek blijkt dat sexting in mindere mate voorkomt onder jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, in de gemeente Doetinchem dan de landelijke trend laat zien. Desondanks komt bijna de helft van deze jongeren wel in aanraking met sexting. Is hiermee de urgentie van het probleem van sexting inzichtelijk gemaakt? Het antwoord is nee! Sexting maakt onderdeel uit van de ‘seksuele’ ontwikkeling die een jongere doormaakt gedurende de adolescentiefase. Jongeren doen in deze periode, op seksueel gebied, de eerste ervaringen op. Dat social media als middel wordt aangewend om op dit gebied te experimenteren is ook niet vreemd. Social media is eenvoudig te gebruiken en voor iedereen voorhanden. Sexting wordt pas een probleem als buiten de wil van de zender seksueel getint beeldmateriaal wordt verspreid. Het doorsturen van seksueel getint beeldmateriaal onder vrienden of op school komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Een oorzaak hiervan kan zijn dat jongens in dit onderzoek hebben aangegeven dat ze meer moeite hebben met het stellen van grenzen dan meisjes. Verder blijkt uit dit onderzoek dat 2,2% van de jongeren heeft aangegeven dat ze aan sexting hebben gedaan, omdat de ander dat graag wilde. Ook geeft 1% aan dat ze aan sexting hebben gedaan in ruil voor iets anders en van 2% is al weleens een berichtje, foto of filmpje op school of onder vrienden doorgestuurd terwijl ze dit zelf niet wilden. Ondanks dat meisjes goed in staat zijn om hun eigen grenzen aan te geven blijkt dat in deze situaties, waarbij sprake is van enige vorm van druk, meisjes vaker slachtoffer zijn dan jongens.
Het zijn deze vormen van sexting die zorgelijk zijn. Sexting onder jongeren, in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, in de gemeente Doetinchem komt minder vaak voor dan de landelijke trend laat zien. Maar elk incident met betrekking tot sexting is er één te veel!   

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2016-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk