De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begripsvaliditeit van het Alloway Working Memory Assessment 2nd Edition (NL)

Afstudeerscriptie Hogeschool Saxion Toegepaste Psychologie

Begripsvaliditeit van het Alloway Working Memory Assessment 2nd Edition (NL)

Afstudeerscriptie Hogeschool Saxion Toegepaste Psychologie

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is in samenwerking met Pearson Assessment and Information B.V. en Basisschool de Wingerd gerealiseerd. In dit onderzoek is er gekeken naar de begripsvaliditeit (convergent/divergent) van de AWMA-2-NL. Dit is gedaan door middel van een soortgenootonderzoek met de RAKIT-2. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: ‘In hoeverre geeft het soortgenootonderzoek met de RAKIT-2 een aanwijzing voor de begripsvaliditeit (convergent/divergent) van de AWMA-2-NL?’ zijn de verkorte versie van de RAKIT-2 en de bijbehorende geheugenspan afgenomen.
 
Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat er een samenhang bestaat tussen intelligentie en het werkgeheugen. Volgens onderzoekers is er een sterke relatie tussen de verwerkingssnelheid, werkgeheugen en vloeiende intelligentie bij kinderen. Zowel de RAKIT-2 en de AWMA-2-NL doen beroep op de vloeiende intelligentie, de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen. Daarom wordt er verwacht dat deze tests met elkaar zullen correleren.  
 
Om te onderzoeken of er een samenhang bestaat tussen de AWMA-2-NL en de verkorte versie van de RAKIT-2 met de bijbehorende geheugenspan, wordt er een correlatief onderzoek uitgevoerd. Om de resultaten te interpreteren worden de richtlijnen van het correlatiecoëfficiënt van Cohen aangehouden. De respondentendoelgroep van dit onderzoek bestaat uit 36 kinderen van basisschool de Wingerd in Twello in de leeftijdscategorie van zes tot en met twaalf jaar.
 
De onderzoeksresultaten van dit onderzoek tonen aan dat de AWMA-2-NL niet convergent valide is ten opzichte van de RAKIT-2. Er blijkt echter meer een divergente validiteit aanwezig te zijn tussen de AWMA-2-NL en de RAKIT-2.Hieruit blijkt dat soortgenootonderzoek met de RAKIT-2 geen goede voorspeller is voor het aantonen van de begripsvaliditeit van de AWMA-2-NL.
 
Er zitten een aantal beperkingen aan dit onderzoek. Allereerst de beperkte omvang van de onderzoeksdoelgroep. De onderzoeksdoelgroep bestaat alleen uit kinderen van basisschool de Wingerd in Twello en heeft een omvang van 36 respondenten. Ten tweede was er een verschil in aandacht en concentratie van de kinderen tijdens de afnames. Een aanbeveling voor nader onderzoek is een gevarieerdere onderzoeksdoelgroep met meer respondenten zodat de uitkomsten gegeneraliseerd kunnen worden. Ten slotte is het een aanbeveling om aan de bestaande AWMA-2-NL een 3D animatie toe te voegen die de concentratie en motivatie van het kind zullen verhogen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk