De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Sallandse Schatten;thesis gebiedsontwikkeling regio Salland

De Sallandse Schatten;thesis gebiedsontwikkeling regio Salland

Samenvatting

In opdracht van het Saxion kenniscentrum Business development & Hospitality en het Sallands Bureau voor Toerisme is dit onderzoek tot stand gekomen. In het voorjaar van 2010 heeft een voorgaande student leisure kansen geïnventariseerd op het gebied van cultureel erfgoed in de regio Salland. De volgende stap was het vertalen van deze kansen naar één/meerdere innovatieve en slagvaardige product- markt- partner- combinatie(s). De product- markt- partner- combinatie(s) zal/zullen het toerisme en recreatie in de regio versterken en waardecreatie opleveren bij ondernemers, overheden en andere stakeholders. Het is van belang om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere regio’s, om zo een grotere bijdrage te leveren aan de vrijetijdseconomie.
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is:
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er 5 deelvragen geformuleerd. De deelvragen zijn onderzocht door middel van deskonderzoek en veldonderzoek. De eerste deelvraag: ‘Wat zijn de randvoorwaarden voor de PMPC’(s) met betrekking tot cultureel erfgoed in de regio Salland?’ is beantwoord aan de hand van deskonderzoek. De randvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van actuele trends en ontwikkelingen, het beleid, vooronderzoeken in de regio en het onderzoeksrapport van de voorgaande student. Door middel van dit deskonderzoek kwamen de volgende randvoorwaarden naar voren: de PMPC moet innovatief en duurzaam zijn. Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van landgoederen, musea, kerken, evenementen en streekproducten. Het concept moet gericht zijn op buiten activiteiten, educatie voor kinderen en een unieke beleving van de gast staat centraal. Andere voorwaarden waar de combinatie aan moet voldoen is dat het heden en verleden van de regio aan elkaar verbonden moet worden, gebruik van technologie, de veiligheid van de gast moet gewaarborgg worden, een relatie tussen steden en de natuur/cultuur, goede bereikbaarheid met auto, trein, bus en/of fiets en het beoefenen en benutten van cultuur door kinderen.
De tweede deelvraag is ook door middel van deskonderzoek beantwoord. Bij deze deelvraag is gebruik gemaakt van een benchmark. De tweede deelvraag luidt: ‘Welke referenties kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de PMPC’(s) en wat zijn de sterke en zwakke punten hiervan?’ Uit de benchmark kan geconcludeerd worden dat verschillende concepten een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de product- markt- partner- combinatie(s). Concepten op het gebied van cultureel erfgoed op de Veluwe, in het Ruhrgebied, Engeland en Oostenrijk zijn onderzocht. Leerpunten uit de benchmark die meegenomen zijn bij de ontwikkeling van de PMPC:
De veelzijdigheid in de samenwerking op de Veluwe. Daardoor kunnen zij een divers palet met mogelijkheden aanbieden aan de gast.
De hergebruikstrategie van het industrieel erfgoed in het Ruhrgebied. Er worden verschillende erfgoederen opengesteld voor activiteiten, voorstelling, theatergebruik.
De doelgroepgerichtheid in Engeland, zij creëren een verhogende belevingswaarde voor kinderen door verschillende activiteiten en meerdere transport mogelijkheden langs het erfgoed.
Het verbinden van de kernkwaliteiten aan de regio, in Pielachtal, Oostenrijk. Hierdoor krijgt de regio een eenduidig imago en komt het cultureel erfgoed op de kaart.
De derde deelvraag: ‘Welke stakeholders moeten worden betrokken bij het proces?’ is ook door deskonderzoek beantwoord. Als eerste is er gekeken welke stakeholders aangedragen waren door de voorgaande student. Deze stakeholders konden als potentiële stakeholders benoemd worden. Daarnaast zijn er verschillende ondernemers en overheden betrokken bij het veldonderzoek. Saxion Hogescholen werd vertegenwoordigd door meneer Van het Bolscher, Kim Heemskerk en Harriët van Hunnik. De groep ondernemers waren vertegenwoordigd door: Elisa Media, Frans en Truus Alferink van Koe in de Kost. De aanwezige overheden waren het recreatiegemeenschap Salland, gemeente Olst- Wijhe en de provincie Overijssel was vertegenwoordigd door de beleidsadviseur vrijetijdseconomie. Deze aanwezigen kunnen gezien worden als betrokkenen bij het proces en daardoor kan bij de invulling van de PMPC verder ingegaan worden op de verschillende taken en rollen van de stakeholders.
De vierde deelvraag: ‘Wat zijn de ideeën/initiatieven vanuit de stakeholders die richtinggevend zijn voor de invulling van de PMPC’(s)?’ is beantwoord aan de hand van veldonderzoek. Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. De kwalitatieve methode die gebruikt is, is een focusgroep sessie. Vanuit deze focusgroep sessie zijn belangrijke ideeën en initiatieven gegenereerd die gebruikt zijn voor de ontwikkeling van de PMPC. Kansrijke ideeën waren onder andere:
Kansen m.b.t. fietsen en cultureel erfgoed samentrekken, storytelling, tocht of speurtocht langs cultureel erfgoed, trappalen met een USB- stick waarbij het verhaal wordt verteld over historische plaatsen, streekproducten en fietsen met elkaar verbinden, het vertellen van sagen en legenden, historische route langs fiets en wandelpaden, GPS route voor kinderen, boerderijen aan elkaar verbinden, routestructuren beleefbaar maken door trappalen, informatieborden en digitalisering, ontsluiten van landgoederen en havezate, gebruik maken van de 5 zintuigen en thematisering.
De laatste deelvraag die is beantwoord om de hoofdvraag te beantwoorden luidt als volgt: ‘Hoe ziet de invulling van de PMPC’(s) eruit?’ Het ondernemingsplan van het IMK is gebruikt om te komen tot de invulling. Door het verbinden van leisure kansen op het gebied van fietsen en cultureel erfgoed is er een unieke en innovatieve product- markt- partner- combinatie ontstaan. Het concept heeft een alles overkoepelende naam gekregen: ‘Sallandse Schatten’. Drie verschillende schatten behoren hieronder: Culturele schatten, lokale schatten en educatieve schatten.
De culturele schatten verbinden het heden en verleden met elkaar. Dit gebeurd door het ontsluiten van landgoederen en fietsroutes digitaal (Markeless Augmented Reality) aan te bieden langs de verschillende landgoederen. Deze schat biedt activiteiten aan in de verschillende seizoenen en zo wordt de beleving van kinderen en ouders verhoogd.
De lokale schatten verbinden gezondheid, fietsen en streekproducten met elkaar. Het thema is dan ook fiets u fit! De fietstocht zal langs verschillende ondernemingen gaan die streekproducten aanbieden. Bij deze bedrijven zal de ondernemer zijn levens-/werkverhaal vertellen en staan proeverijen van streekproducten centraal.
De educatieve schatten zijn gericht op het onderwijs vanuit school en thuis. De schat is gericht op educatie op een spelenderwijs. Kinderen zullen biologie bij de boer krijgen over de verschillende streekproducten die centraal staan. En bij de geschiedenisles zullen de kinderen meer leren over de geschiedenis van Salland en kan de groep op locatie opdrachten maken.
De markt omvat de twee belangrijkste doelgroepen van de regio Salland namelijk: kinderen/gezinnen met kinderen en 55 plussers. Vanuit het Travel and Lifestyle Segmentation model kunnen de doelgroepen beschreven worden als de Empty Nesters en de Gezellige gezinnen. De verschillende schatten zijn gericht op deze twee doelgroepen maar andere doelgroepen kunnen zich hier ook uitstekend mee vermaken.
Door samenwerking van verschillende partijen zal deze combinatie een succes worden en zal de regio economisch versterkt worden. Belangrijke stakeholders zijn het SBT, de provincie Overijssel, de 5 gemeenten, verschillende ondernemers in het cultureel erfgoed zoals landgoedeigenaren, ondernemers van streekproducten, musea etc. Daarnaast is samenwerking van belang tussen digitaliseringsbedrijven, hotels, restaurants, fietsverhuurbedrijven voor een totaal aanbod.
Door de beantwoording van deze deelvragen is de hoofdvraag beantwoord en is er een eerste aanzet gegeven voor een innovatieve, slagvaardige en authentieke product- markt- partner- combinatie.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingHospitality Business School
PartnersSaxion kenniscentrum Business development & hospitality
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk