De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De evaluatie van innovatie

Online hulpverlening

De evaluatie van innovatie

Online hulpverlening

Samenvatting

Online hulpverlening wordt door steeds meer maatschappelijke organisaties toegepast. De vraag naar online hulpverlening wordt steeds groter, waardoor het aanbod ook constant moet worden doorontwikkeld. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede – Haaksbergen (SMD E-H) is een organisatie die online hulpverlening via e-mail aanbiedt. Deze hulpverleningsvorm wordt uitgevoerd door een apart team van 6 medewerkers. Daarnaast is er een manager die dit team ondersteunt.  Echter lijkt de online hulpverlening momenteel in de schaduw te staan van de wijkteamontwikkeling en de vernieuwde organisatievormen die de SMD E-H tegenwoordig kent. De organisatie zou daarom graag willen weten hoe groot de zichtbaarheid is van online hulpverlening binnen de organisatie, welke sterktes en zwaktes deze hulpverleningsvorm heeft en welke ideeën er onder medewerkers leven op het gebied van positionering van dit team. Deze behoeften worden onderzocht middels de vraagstelling van dit onderzoek: ‘Wat zijn de sterktes en zwaktes van online hulpverlening binnen de SMD E-H en welke ideeën zijn er voor toepassingsmogelijkheden van online hulpverlening binnen de SMD       E-H?’
Middels een kwalitatief onderzoek wordt deze vraagstelling onderzocht. Hierbij wordt een half gestructureerd interview gehanteerd, waarbij er ruimte ontstaat om met de respondenten de diepte in te gaan en hen de mogelijkheid te geven op vrije en open wijze de vragen te kunnen beantwoorden. Er zijn in totaal 20 respondenten geïnterviewd. Al deze antwoorden zijn verwerkt in de resultaten, waaruit de conclusies zijn voortgekomen. Er kan worden geconcludeerd dat de online hulpverlening erg onzichtbaar is binnen de organisatie en dat dit tevens als zwakte wordt gezien. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de toekomst van online hulpverlening, waardoor het team online hulp angst lijkt te hebben om door te ontwikkelen of iets te veranderen aan de structuur die het team nu kent. Op het gebied van positionering worden er veel uiteenlopende antwoorden gegeven. Wel kan hieruit worden geconcludeerd dat de meeste respondenten het goed zouden vinden online hulpverlening breder in de organisatie in te zetten waardoor het meer draagvlak en zichtbaarheid krijgt binnen de organisatie.
Om de zichtbaarheid binnen het de organisatie te vergroten, wordt er aanbevolen om het team online hulp langs de wijkteams te laten gaan om informatie te geven over deze hulpverleningsvorm. Daarnaast zou de website van de gemeente kunnen worden aangepast, om op deze wijze ook de zichtbaarheid onder cliënten te vergroten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk