De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Happy People= Happy Customers

Een onderzoek naar de bevlogenheid van medewerkers tijdens een reorganisatie bij de Rabobank Amsterdam

Happy People= Happy Customers

Een onderzoek naar de bevlogenheid van medewerkers tijdens een reorganisatie bij de Rabobank Amsterdam

Samenvatting

Rabobank Amsterdam bevindt zich in momenteel in een reorganisatie, op dit moment is de reorganisatie gericht op medewerkers van de segmenten Bedrijven en Business Support. Over enkele jaren gaat het segment Particulieren en Private Banking reorganiseren. Uit het instrument die de werkbeleving meet van de medewerkers van het segment Particulieren en Private Banking, laat zien dat er geleidelijke afname in percentages is t.o.v. de voorafgaande metingen. Hierdoor kunnen de doelen en de visies van de Rabobank mogelijk niet gerealiseerd worden. Dit zou te maken kunnen hebben met het survivor’s syndroom die speelt onder de medewerkers die niet mee worden genomen in de huidige reorganisatie.
Door dit onderzoek uit te voeren wordt er gezocht naar welke aspecten mogelijk een rol spelen op dit moment onder de medewerkers van het segment Particulieren en Private Banking. Er wordt gedacht aan job crafting, baanonzekerheid, werkgerelateerde en persoonlijke hulpbronnen die hier mogelijk een verband mee hebben. Dit zal aan de hand van een instrument, die samengesteld is uit diverse vragenlijsten gemeten worden.
Er is een significante samenhang gevonden tussen de persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen, deze hangen positief maar in een zwakke mate samen. Verder zijn er geen significante samenhangen gevonden tussen baanonzekerheid, persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen en job crafting.
Er kan geconcludeerd worden dat de medewerkers in staat zijn om job crafting toe te passen, uit de resultaten is gebleken dat het job craften in gemiddelde mate toegepast wordt op de werkvloer. Er zijn geen invloeden gevonden die de persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen en baanonzekerheid hebben op het toepassen van job crafting. De medewerkers zouden bewuster moeten worden over het begrip job crafting, wederkerige relatie van de hulpbronnen kan stijgen, zodat job crafting in hogere mate kan worden toegepast. De Rabobank Amsterdam zou de term job crafting door middel van een training over job crafting kunnen introduceren binnen het segment Particulieren en Private Banking.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk