De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectmeting Groepstraining

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’

Effectmeting Groepstraining

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het effect van de interventie ‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’. Naar de COMET voor volwassenen zijn al meerdere onderzoeken verricht; deze interventie blijkt effectief. De versie voor kinderen en jongeren is slechts één keer onderzocht. In het huidige onderzoek is nagegaan of de groepstraining effect heeft op het globale zelfbeeld en zes specifieke domeinen van het zelfbeeld. Hierbij wordt gekeken of het beoogde effect van de training bereikt wordt. Dit wordt onderzocht aan de hand van een voor- en nameting middels twee vragenlijsten (RSES en CBSA). Eventuele positieve verschillen tussen deze twee metingen kunnen duiden op een effect van de interventie. Uit de resultaten blijkt dat er een verbetering plaats vindt wat betreft het globale zelfbeeld en de beleving van het individu wat betreft de competenties ‘schoolvaardigheden’, ‘sportieve vaardigheden’, ‘gedragshouding’ en ‘fysieke verschijning’. Daarnaast blijkt het zelfbeeld geen verband te hebben met het geslacht of de leeftijd van de deelnemers. Deze uitkomst biedt ondersteuning voor de aanname dat de COMET-groepstraining voor kinderen en jongeren een effectieve interventie is voor het verbeteren van het zelfbeeld. Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat er geen gebruik is gemaakt van een controlegroep en het resultaat niet onderzocht is op de lange termijn.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk