De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Memory self-efficacy en het gebruik van de BrainTrainerPlus™

Het effect van de BrainTrainerPlus™ op het ervaren gevoel van memory self-efficacy bij ouderen

Memory self-efficacy en het gebruik van de BrainTrainerPlus™

Het effect van de BrainTrainerPlus™ op het ervaren gevoel van memory self-efficacy bij ouderen

Samenvatting

Het vertrouwen in het geheugen, Memory self-efficacy, ofwel MSE speelt een belangrijke rol bij onderzoek naar cognitieve veroudering vanwege de samenhang die er bestaat tussen leeftijd en MSE (Welch & West, 1995). Verschillende oorzaken dragen bij aan het feit dat ouderen vaak een lagere MSE rapporteren dan jongeren (Hertzog, Hultsch & Dixon, 1989). Desondanks blijkt het wel mogelijk om MSE bij ouderen te vergroten (McDougall, 2001). Een toename van MSE kan onder meer bewerkstelligd worden door middel van positieve feedback op geheugentaken en door succeservaringen. In deze studie wordt onderzocht welk effect de BrainTrainerPlus™ als interventie heeft op MSE bij ouderen. De BrainTrainerPlus™ is gericht op het geven van positieve feedback en het niveau wordt tijdens het gebruik aangepast aan elke individuele gebruiker, waardoor er een grote kans is op succeservaringen. Voor de werving van respondenten zijn verpleeghuizen en dagbehandelingscentra in Deventer en Apeldoorn benaderd, 53 respondenten hebben deelgenomen aan het onderzoek. De respondenten werden verdeeld over een experimentele groep (N = 30) en een controlegroep (N = 23). Beide groepen hebben tijdens de trainingsperiode van vijf weken vijftien keer de ‘Dagelijkse Training’ op de BrainTrainerPlus™ uitgevoerd. De experimentele conditie kreeg daarbij positieve feedback, de controleconditie kreeg die feedback niet. MSE werd gemeten met de Metamemory in Adulthood Questionnaire (MIA). Voor de stemming werd de Geriatric Depresion Scale (GDS) gebruikt, voor kwaliteit van leven de MOS Short-form Health Status Survey (SF-36) en het cognitieve functioneren werd gemeten met behulp van de Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG). Deze testbatterij werd op drie momenten afgenomen: een voormeting, een tussenmeting na de trainingsperiode en een nameting, drie weken na afronding van de trainingsperiode. In de experimentele conditie blijkt MSE direct na de trainingsperiode significant te zijn verbeterd, daarnaast is er een vermindering van depressieve symptomen en een verbetering van het objectieve cognitieve functioneren. In de controleconditie blijkt geen verbetering van MSE op te treden, wel wordt hier een verbetering van het cognitieve functioneren gemeten. Voor de gehele onderzoekspopulatie blijken er significante verbeteringen van MSE, stemming en cognitief functioneren te zijn direct na de trainingsperiode. In de follow-upperiode blijken de geheugenprestaties te zijn verbeterd ten opzichte van de tweede meting direct na de trainingsperiode. In diezelfde periode blijkt bij de respondenten de algemene evaluatie van de gezondheid te zijn verslechterd. De BrainTrainerPlus™ blijkt positieve effecten te hebben op MSE, stemming en cognitief functioneren. Dit geeft aanwijzingen voor het bestaan van de veronderstelde gevoeligheid voor positieve feedback van deze doelgroep en indirect geeft dit ook aanwijzingen voor de effectiviteit van de BrainTrainerPlus™. Hiermee heeft de BrainTrainerPlus™ in dit onderzoek zijn bruikbaarheid voor de ouderenzorg bewezen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk