De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevlogen dankzij reorganisatie

'In hoeverre zijn medewerkers in staat job crafting toe te passen tijdens een reorganisatie en welke persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen hebben hierin een positief effect?’

Bevlogen dankzij reorganisatie

'In hoeverre zijn medewerkers in staat job crafting toe te passen tijdens een reorganisatie en welke persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen hebben hierin een positief effect?’

Samenvatting

Probleemstelling In het huidige economische klimaat zijn reorganisaties en bezuinigingen niet meer weg te denken. Dit heeft zijn weerslag op het personeel, zowel op medewerkers die er uit moeten, als op het personeel dat achterblijft. De achterblijvers krijgen vaak te maken met de negatieve effecten van een reorganisatie, zoals baanonzekerheid en langdurige blootstelling aan stressfactoren. Dit brengt risico’s met zich mee, zowel voor de organisatie als voor het personeel. Zo kan er sprake zijn van een verhoogde verloopintentie, verlaagde arbeidstevredenheid en verhoogde kans op psychische en gezondheidsrisico’s (Cuyper, Handaja & De Witte, 2008).
Het onderzoek
De genoemde risico’s kunnen tegengegaan worden door de intrinsieke motivatie van het personeel te versterken. Eén manier om medewerkers intrinsiek gemotiveerd te houden tijdens een reorganisatie, is door job crafting toe te passen. In dit onderzoek is aan de hand van het Job Demands-Resources Model van A. Bakker, W. Schaufeli en E. Demerouti (Schaufeli & Bakker, 2007), onderzocht welke persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen een positief effect hebben op het toepassen van job crafting. Daarbij worden de volgende werkgerelateerde hulpbronnen onder de loep genomen: relatie met leidinggevende, relatie met collega’s, en autonomie. Daarnaast wordt er gekeken worden naar de rol die een individuele medewerker in dit proces kan spelen. Dit gebeurt door te kijken naar de persoonlijke hulpbronnen weerbaarheid en self-efficacy. Tot slot wordt er gekeken welke rol het ervaren van baanonzekerheid op dit proces heeft.
Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘In hoeverre zijn medewerkers in staat job crafting toe te passen tijdens een reorganisatie en welke persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen hebben hierin een positief effect?’ Deze onderzoeksvraag is middels een samengestelde vragenlijst getoetst onder thuiszorgmedewerkers van ZorgAccent.
De resultaten
Uit de antwoorden van 239 respondenten blijkt dat autonomie en relatie met leidinggevende essentiële hulpmiddelen zijn bij het toepassen van job crafting. Tevens blijkt dat de persoonlijke hulpbonnen weerbaarheid en self-efficacy ook leiden tot een hoge mate van job crafting bij medewerkers. Op basis van dit onderzoek is een drietal aanbevelingen gedaan met betrekking tot het vergroten van kennis, het inzetten van digitale hulpmiddelen en het verbeteren van de communicatiestructuur. Deze aanbevelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van de risico’s waarmee reorganisaties gepaard gaan.
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk