De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Greenzeen Afstudeerverslag

Greenzeen Afstudeerverslag

Samenvatting

Greenzeen wil een promotieproduct hebben met een marktonderzoek zodat zij straks informatiehebben over de concurrentie van Greenzeen en op welke wijze Greenzeen het beste kan wordenvermarkt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke content moet het promotiemiddel bevatten om de potentiële klant over te halen tot het willen gebruiken van Greenzeen en zich bij de testgroep aan te sluiten?
Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een onderzoek nodig op verschillende vlakken. Dit houdt indat er eerst een theoretisch kader wordt opgesteld waarin duidelijk wordt wat het verschil is tussenprint en digitale publicaties. Na deze literatuurstudie zal er onderzoek plaatsvinden op het gebiedvan concurrentie, de doelgroep van de concurrentie en wat de doelgroep zal moeten zijn voorGreenzeen.
Een digitaal magazine is praktischer, milieuvriendelijker, beter meetbaar, goedkoper en beter gepersonaliseerd dan een geprint magazine. Hiertegenover staat wel dat het digitale magazine zoalswe die nu kennen minder persoonlijk aanvoelt. Echter zal door de komst van nieuwe technologischeontwikkelingen het draagvlak voor digitale producten groter worden. Hierdoor zal het digitalelezen ook populairder worden. 
Na de literatuurstudie is er een concurrentieonderzoek gedaan. Door deskresearch is het duidelijk geworden dat Greenzeen zeven soortgelijke platformen heeft als concurrentie. Daarbij zijn er medewerkers geïnterviewd om erachter te komen wie hun doelgroep is. Het blijkt dat de concurrenten geen uitgesproken doelgroep hebben. Hier ligt dus nog zeker winst te behalen voor Greenzeen. Er is ook gekeken door middel van deskresearch naar de prijs- kwaliteitsverhouding van deze concurrenten. Dit om te zien wat ze aanbieden en voor welke kosten, om zo een segment te vinden waar Greenzeen zichzelf in kan profileren. Het is gebleken dat wat er aangeboden wordt en wat de prijzen zijn niet goed in verhouding staat, aangezien alle concurrenten behoorlijk verschillendeprijzen hebben. Dit zou kunnen komen omdat er nog niet veel concurrentie is binnen Nederland enze hun eigen prijzen hebben bepaald zonder eerst te kijken naar wat een ander aanbiedt.
Na deze informatie inzichtelijk te hebben gemaakt is een focusgroep georganiseerd binnen CreativeBastards om te bepalen wat de doelgroep gaat worden van Greenzeen. Tijdens deze focusgroepis besloten dat de eerste testgroep voor Greenzeen moet bestaan uit kleine, middel engrote bedrijven die het liefst al print gebruiken voor een bepaalde vorm van een magazine, en dieal enigszins bewust bezig zijn met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Zo kan er een goedbeeld in kaart worden gebracht van de voordelen die Greenzeen met zich meebrengt.
Met alle informatie in kaart gebracht en duidelijkheid over de doelgroep waar Greenzeen op gaatfocussen is er aandacht besteed aan het ontwerpen van het digitale promotiemiddel. Samen metCreative Basterds is er besloten om voor een digitaal magazine te gaan. Hierdoor presenteer jedirect een voorbeeld van een eindproduct van Greenzeen, dat tevens uitlegt wat het is en wat devoordelen hiervan zijn.
Het digitale magazine is ontworpen met Adobe XD. Door het digitale magazine tussentijds te testenop usability is er een goed werkend eindproduct ontwikkeld. Het testen is gedaan door middelvan de Guerrilla Usability Test. Dit houdt in dat het product aan potentiële gebruikers is gepresenteerd zodat zij deze konden testen. Deze test is in twee fases gehouden, eerst bij experts binnen Creative Bastards en na het verwerken van deze feedback bij mogelijke eindgebruikers.
Door eerst een goed vooronderzoek te hebben gedaan en het product te testen op usability is ereen product ontwikkeld dat een grote slagingskans heeft om potentiële klanten ov

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk