De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

AVG bij Stichting Carmelcollege

In hoeverre wordt voldaan aan de eisen van de AVG en de bewustwording hiervan op het Bonhoeffer College, wanneer het gaat om gegevensverwerking van leerlingen in het algemeen en van leerlingen met een

AVG bij Stichting Carmelcollege

In hoeverre wordt voldaan aan de eisen van de AVG en de bewustwording hiervan op het Bonhoeffer College, wanneer het gaat om gegevensverwerking van leerlingen in het algemeen en van leerlingen met een

Samenvatting

Binnen het Bonhoeffer College, onderdeel van de Stichting Carmelcollege, heeft een onderzoek plaats gevonden, gericht op het inventariseren van de implementatie van de AVG en de bewustwording hiervan op de werkvloer. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de huidige gang van zaken omtrent de uitvoering van de AVG.
 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre wordt voldaan aan de eisen van de AVG en de bewustwording hiervan op het Bonhoeffer College, wanneer het gaat om gegevensverwerking van leerlingen in het algemeen en van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

Hoe heeft Stichting Carmelcollege op beleidsniveau de AVG vormgegeven?
2.     Op welke manier vindt de implementatie van het AVG beleid rondom gegevensverwerking van leerlingen in het algemeen en van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het Bonhoeffer College in de praktijk plaats?
3.     Hoe geeft het Bonhoeffer College vorm aan het ‘awareness beleid’ om daarmee te komen tot voldoende bewustzijn van veranderingen die door de AVG noodzakelijk geworden zijn wanneer het gaat om verwerking van leerlinggegevens?

 
In dit onderzoeksverslag wordt beschreven wat de aanleiding is van dit onderzoek. Stichting Carmelcollege wil graag weten in hoeverre het AVG-beleid is doorgedrongen tot op de werkvloer, waarbij de bewustwording zeer van belang is. Om dit te onderzoeken is allereerst een literatuuronderzoek gedaan om duidelijk te maken welke consequenties het AVG-beleid voor het onderwijs heeft. Vervolgens  is onderzocht hoe de Stichting Carmelcollege dit beleid voor haar instellingen in kaders heeft omgezet. Daarna is op het Bonhoeffer College in de praktijk onderzocht in hoeverre het AVG-beleid al wordt toegepast en of het awareness beleid zorgt voor voldoende bewustzijn hiervan op de werkvloer. Met name is gekeken naar de implementatie van de AVG binnen het onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Om het onderzoek ook een praktische component mee te geven is ervoor gekozen om een aantal medewerkers op zowel het bestuursniveau als op de werkvloer te interviewen. De gegevens die deze interviews hebben voortgebracht zijn meegenomen in de resultaten.
 
Op basis van dit alles is de hoofdvraag beantwoord. Er zijn conclusies getrokken en tevens een aantal aanbevelingen gedaan. Als antwoord op de gestelde hoofdvraag kan op basis van dit onderzoek gesteld worden dat  Stichting Carmelcollege al een duidelijk beleid rondom de AVG voert. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden op de werkvloer van het Bonhoeffer College. Daar komt bij dat de verwerking van gegevens van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, meer aandacht behoeft. Tot slot is geconcludeerd dat het awareness beleid om te komen tot meer bewustwording van de AVG verder uitgewerkt zou moeten worden. Dit alles kan maken dat het beleid rondom de AVG op de werkvloer een positieve impuls krijgt.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2020-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk