De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Positioneringsadvies DiezX Agency 'The show must go on!'

Onderzoek en advies over de positionering van DiezX Agency in de markt van de podiumkunst

Positioneringsadvies DiezX Agency 'The show must go on!'

Onderzoek en advies over de positionering van DiezX Agency in de markt van de podiumkunst

Samenvatting

DiezX Agency (de opdrachtgeefster) is een entertainmentbureau dat bestaat uit vier onderdelen: dance, entertainment, model en styling. Naar aanleiding van het feit dat haar verkoop terugloopt, is besloten een nader onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken, gekoppeld aan een advies. Er is eerst onderzoek gedaan naar haar positionering en daarna is er een advies uitgebracht dat volledig met marketingacties uitgewerkt werd. Deze acties moeten er zorg voor dragen dat DiezX Agency de aandacht van klanten trekt en dat de aangedragen associaties blijvend aan het bedirjf verbonden zullen zijn en haar diensten zullen blijven kopen.
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
 
“Op welke wijze kan DiezX Agency zich beter positioneren in de markt van de podiumkunst?”
 
Het MDC-model is gebruikt om alle informatie, die de basis vormt voor het maken van een gefundeerde keuze voor de positionering, helder in kaart te brengen. Het MDC-model stelt dat er drie krachten werken op de positionering namelijk: de merkidentiteit (1), de doelgroep (2) en de concurrentie (3). Deze aspecten zijn per hoofdstuk geanalyseerd met behulp van dit bovengenoemde  model. De uitwerking van deze analyse is onderbouwd met resultaten uit het elite-expertinterview met de opdrachtgeefster en een enquêteonderzoek met (potentiële) klanten. Ook zijn de trends en ontwikkelingen onderzocht. In samenspraak met de opdrachtgeefster zijn adviesdoelen opgesteld waarop de adviezen beoordeeld worden. In het laatste hoofdstuk is advies gegeven over de finale positionering.
 
Door de merkidentiteit van de organisatie te ontrafelen is duidelijk gemaakt wat het speelveld van het DiezX Agency is. Missie, visie en strategie zijn onderwerpen die bij het vakgebied strategisch management thuishoren en deze zijn dus onderzocht met een elite-expertinterview met de opdrachtgeefster. Bij het positioneren van het bedrijf is het essentieel dat deze aspecten van strategisch management in kaart gebracht zijn. DiezX Agency is een dance agency dat zich richt op evenementenorganisatoren en het bedrijf wil zich onderscheiden in creatieve- en innovatieve styling van modellen en danseressen. Professionaliteit, creativiteit en kwaliteit staan centraal. DiezX Agency biedt de beste modellen en danseressen en blinkt uit met een sexy en funky styling. Door die kwaliteiten te bewaken wil zij nieuwe klanten werven. De sterke en zwakke punten van DiezX Agency zijn beschreven aan de hand van de SWOT-analyse. Uit enquêteonderzoek met klanten is geconcludeerd dat een goede kwaliteit van diensten en een overzichtelijke website met een passende uitstraling tot sterke punten van het bedrijf behoren.
 
Uit interviews met de opdrachtgeefster blijkt een jarenlange werkervaring, een hoog kwalitatief klanten bestand en een duidelijk onderscheidend vermogen waarbij styling en creativiteit sterktes zijn. Tevens is uit het enquêteonderzoek geconcludeerd dat een geringe naamsbekendheid een zwakte is. Andere zwaktes zijn het ontbreken aan aftersales, geen strategische lange termijn planning en de inzet van intuïtieve social media.
 
Om als brandmanager (bij de opdrachtgeefster) een goede positionering voor het bedrijf te realiseren, is inzicht in de belevingswereld van de klant de sleutel tot succes. De doelgroep werd geanalyseerd na marktsegmentatie en tevens werd het besluitvormingsproces bij de klant in kaart gebracht. DiezX Agency opereert op een business-to-businessmarkt, waarbij organisaties zowel opdrachtgever en klant kunnen zijn. De bedrijfstak is podiumkunst en de doelgroep van DiezX Agency maakt onderdeel uit van de creatieve industrie. De doelgroep behoort tot de even

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk