De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diagnose van belang?

Een onderzoek naar het belang van een diagnose voor cliënten die in het jaar 2014 een (on)officiële diagnose hebben gekregen binnen DOPPA zorg

Diagnose van belang?

Een onderzoek naar het belang van een diagnose voor cliënten die in het jaar 2014 een (on)officiële diagnose hebben gekregen binnen DOPPA zorg

Samenvatting

Tegenwoordig worden er steeds meer psychische diagnoses gesteld. Maar in hoeverre is het van belang voor een cliënt om een officiële diagnose te bezitten? DOPPA zorg wil meer kennis hierover en heeft ons hierom gevraagd onderzoek te doen naar dit onderwerp. In het onderzoek richten wij ons op de mening(en) en ervaring(en) van cliënten in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar die in het jaar 2014 een officieel of onofficiële diagnose hebben gekregen binnen DOPPA zorg. Het doel van dit onderzoek is om het belang van een diagnose voor deze cliënten in kaart te brengen. Er wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag:
‘Wat is, voor een cliënt in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar, het belang van het krijgen van een diagnose door een GZ psycholoog binnen DOPPA zorg?’
 
Het onderzoek betreft een kwalitatief beschrijvend onderzoek. Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag is allereerst literatuur onderzoek gedaan om vervolgens deze informatie te toetsen aan de hand van de resultaten uit de praktijk. Deze resultaten komen voort uit een gelegenheidsstreekproef onder de cliënten van DOPPA zorg. Aan de hand van een half- gestructureerd interview zijn er veertien respondenten geïnterviewd. De uitkomsten van de interviews geven antwoord op de deelvragen, welke samen antwoord geven op de hoofdvraag. De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen zijn:


Een officiële diagnose biedt handvaten voor betere, gerichtere en specifiekere hulpverlening.


Daarnaast geeft het de cliënt en zijn/haar omgeving duidelijkheid.
Het belangrijkste om te onthouden bij diagnosestelling is dat het gevoel van de cliënt rondom het krijgen van een diagnose centraal moet staan.


Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk