De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame inzetbaarheid binnen Howden NL

Onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid binnen Howden NL

Duurzame inzetbaarheid binnen Howden NL

Onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid binnen Howden NL

Samenvatting

Achtergrond
De economische tijden zijn veranderd en dit zien we ook terug in overheidsbesluiten. Een gevolg hiervan was om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen om zo oudere medewerkers langer in het arbeidsleven te houden. De reden hiervoor is de ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt. Er worden minder mensen geboren waardoor er straks minder mensen de arbeidsmarkt betreden. Echter hebben we ook te maken met vergrijzing, waardoor een grote groep medewerkers straks (bijna) tegelijk de arbeidsmarkt gaat verlaten (De Telegraaf, 2012).
Howden NL is een productiebedrijf waar de gemiddelde leeftijd 43 jaar is. Het is een bedrijf waar nog steeds veel handwerk wordt verricht en waar lichamelijk zwaar werk plaats vindt.
Doel
Howden NL heeft zich de komende jaren tot doel gesteld om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers beter in kaart te brengen en te vergroten.
Om dit te bereiken moet er gekeken worden wat duurzame inzetbaarheid is en hoe de medewerkers van Howden NL er momenteel qua gezondheid, vitaliteit en employability voor staan. Daarna kan worden gekeken wat Howden NL kan doen om de variabelen die ondersteunend zijn aan duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
Onderzoek
 Alle medewerkers van Howden NL zijn aangeschreven om deel te nemen aan dit onderzoek.
Uiteindelijk hebben 92 van de 145 medewerkers deelgenomen aan het onderzoek.
Methode
Er is kwantitatief onderzoek verricht. De numerieke gegevens zijn verkregen vanuit een surveyonderzoek. Het meetinstrument dat gebruikt is heet de werkvermogensmonitor (PreventNed, z.j.). De vragenlijst is ontwikkeld door PreventNed in samenwerking met het Erasmus MC. De vragenlijst is gebaseerd op een vragenlijst die is ontwikkeld door prof. Dr. Juhani Ilmarinen (Ilmarinen, 2005). In de vragenlijst zijn enkele BRAVO- vragen, vragen over de employability, vitaliteit en de ervaring met de HR-instrumenten toegevoegd om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie binnen Howden NL.
Resultaten
Het onderdeel vitaliteit scoort met een 4,92 op een 6- punts Likertschaal erg hoog. Dit betekent dat de respondenten zich erg vitaal voelen.  Op het onderdeel werkvermogen is 42,23 gescoord wat neerkomt op een gemiddeld goed werkvermogen onder de respondenten van Howden NL.
Op het onderdeel employability is lager gescoord dan op de andere onderdelen. Mobiliteitsbereidheid scoorde 2,82 op een 6- punts Likertschaal en opleiding en motivatie scoorden 3,12 op een 5- punts Likertschaal. Op het onderdeel HR waar gevraagd is naar de beleving van HR- instrumenten is 2,56 gescoord wat neerkomt op de antwoordmogelijkheid tussen matig en voldoende. Opvallend resultaat op het gebied van leefstijl is dat er een hoog percentage respondenten is wat alcohol nuttigt.
Conclusie en Aanbeveling
Concluderend kunnen we stellen dat de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Howden NL redelijk goed is. Op de variabelen employability en HR kan nog winst behaald worden om daarmee de duurzame inzetbaarheid verder te vergroten. Geadviseerd wordt om de employability te vergroten door een beter loopbaanbeleid op te stellen en door taakroulaties in te voeren. Daarnaast wordt geadviseerd om het werkvermogen in de gaten te blijven houden door jaarlijks dit onderzoek te herhalen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk