De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Woorden schieten tekort

Woorden schieten tekort

Samenvatting

Het rapport bevat de theorie, resultaten, conclusies en aanbevelingen over de stand van zaken betreft het rapporteren in de hulpverlening. In dit onderzoek wordt de hoofdvraag beantwoord: Wat zijn de ervaringen van vierdejaars MWD en SPH studenten t.a.v. de kwaliteit van rapportage in vergelijking met de kwaliteitseisen die door het werkveld en Saxion worden gesteld. Er is vervolgens theoretisch onderzoek verricht naar de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een goede rapportage. Vervolgens is er met de theoretische kennis een vragenlijst aan studenten opgesteld die inzicht verschaft in de huidige stand van zaken op de werkvloer.
Uit het onderzoek komt naar voren dat manier van rapportage vaak niet overeenkomt met de theorie die getoetst wordt op Saxion en dat er uit de resultaten verschillende verbeterpunten en aanbevelingen komen voor zowel Saxion als voor het werkveld. Zo blijkt dat er veel behoefte is aan extra scholing/cursussen op het gebied van rapportage. Met name het rapporteren vanuit een bepaalde methodiek en het werken met de rapportagesoftware vraagt extra aandacht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2016-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk