De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen en valkuilen

Een adviesrapport naar de verschillende toepasbare methode(n) tijdens het analyseren van een beerputcomplex

Kansen en valkuilen

Een adviesrapport naar de verschillende toepasbare methode(n) tijdens het analyseren van een beerputcomplex

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is geschreven in opdracht van de Afdeling Archeologie van Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en bevat een adviesrapport. Dit adviesrapport gaat over de verschillende toepasbare methoden tijdens het analyseren van een beerputcomplex. Tijdens het uitwerken van een beerputcomplex wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en specialismen. Hierbij worden onder andere de organische en anorganische resten en de (bouw)historie onderzocht. Niet elke gemeente, commercieel bedrijf of instantie maakt gebruik van al deze methoden. Hierom is onderzocht welke verschillende methoden of uitwerkingstechnieken bij het uitwerken van een beerputcomplex leiden tot het beste wetenschappelijke resultaat.
Het doel van dit onderzoek was het vergroten van de aanwezige informatie voor het uitwerken van een beerputcomplex. Dit is gedaan met behulp van een literatuuronderzoek, materiaalonderzoek en een enquête die betrekking heeft op de verschillende specialismen en methoden. Ten tijde van het onderzoek is onderzocht welke organische en anorganische resten aangetroffen kunnen worden in een beerputcomplex in Nederland en of de locatie en de soort beerput hierop van invloed is. Daarnaast is onderzocht in hoeverre historische en bouwhistorische bronnen meer informatie kunnen geven over de beerput. Vervolgens is onderzocht welke verschillende methoden en specialismen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk worden toegepast tijdens het analyseren van een beerputcomplex en wat de verschillen hiertussen zijn in vergelijking met de gebruikte methoden en specialismen bij de gemeente Amsterdam. Als laatste is met behulp van een materiaalonderzoek onderzocht in hoeverre de toegepaste methode de interpretatiemogelijkheid van een beerputonderzoek beïnvloedt. Dit is onderzocht aan de hand van de keramiek uit beerput 29. Aangezien normaliter meerdere vondstcategorieën worden onderzocht, zijn voor het bepalen van de beïnvloeding van de interpretatiemogelijkheid enkele andere onderzoeken toegevoegd. Hieronder valt onder andere de ontwikkeling van ziekten en eetpatronen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de locatie en de opbouw van een beerput van invloed zijn op de conserveringsomstandigheden van de archeologische resten. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat het van belang is om de historie en bouwhistorie van de locatie van een beerput te koppelen aan het aangetroffen complex en het aanwezige vondstmateriaal. Het onderzoek naar de historie en bouwhistorie verrijkt het archeologisch onderzoek en de gevonden informatie kan gebruikt worden tijdens het analyseren van een beerputcomplex. De methoden die in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk gebruikt worden verschillen niet veel van de methoden die door de Afdeling Archeologie van de gemeente Amsterdam toegepast worden. Uit het onderzoek is gebleken dat het echter niet mogelijk was om te bepalen welke methoden of uitwerkingstechnieken tot het beste resultaat leiden. Dit komt doordat de gekozen methode afhankelijk is van de vragen die gesteld worden in het Programma van Eisen, de hoeveelheid vondsten, de beschikbare tijd en de aanwezige kennis. Dankzij het materiaalonderzoek was het wel mogelijk om vast te stellen dat het uitvoeren van een historisch en bouwhistorisch onderzoek en een onderzoek naar de ontwikkeling van handel, ziekten, hygiëne en eetpatronen belangrijk is. Daarnaast was het mogelijk om vast te stellen dat tijdens het analyseren van keramiek niet alleen de hoeveelheid keramiek en het gewicht genoteerd moeten worden, maar ook het Minimum Aantal Exemplaren en de Estimated Vessel Equivalent bepaald moet worden.
In de discussie, adviezen en aanbevelingen komt naar voren dat het niet mogelijk was om te bepalen welke methoden tot het beste wetenschappelijke resultaat leiden. Wel was het mogelijk om te bepalen welke specialismen minimaal onderzocht moeten worden voor het zo comp

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2019-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk