De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sterk met online groepswerk

Samen sterk met online groepswerk

Samenvatting

SAMENVATTING Internet neemt een steeds belangrijkere plek, in het dagelijks leven van mensen in. Organisaties willen hierop inhaken door zich te blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van online hulpverlening. Hier is Mijn Groep Online ook een voorbeeld van. Mijn Groep Online is een webbased applicatie waarbinnen een groep is gecreëerd met een soortgelijke functionaliteit als Facebook, maar binnen een gesloten omgeving. Webbased communicatie vraagt specifieke competenties van degenen die deelnemen aan het gesprek. Aan de hand van dit gegeven is er het volgende doel opgesteld: Er wordt een competentieprofiel voor de online groepswerker ontwikkeld op basis van de ervaringen en meningen van de groepswerkers en de deelnemers. Op deze wijze kan de groepswerker binnen de website Mijn Groep Online zich profileren en legitimeren richting derden. Dit komt de kwaliteit van de hulpverlening binnen de website Mijn Groep Online ten goede.
Om dit doel te kunnen realiseren hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van literatuur en hebben zij veertien diepte-interviews met groepswerkers en vier diepte-interviews met experts met kennis en expertise in/over het groepswerk binnen Mijn Groep Online gehouden. Ook zijn er enquêtes afgenomen bij de deelnemers om de behoefte in kaart te brengen. Zo is er (kwalitatieve) informatie en kennis verzameld over de benodigde competenties van een online groepswerker. Dit maakt dat dit een inventariserend onderzoek heeft betroffen. Daarnaast is er sprake geweest van een ontwerpgericht onderzoek, aangezien er een competentieprofiel voor de groepswerker binnen Mijn Groep Online is ontwikkeld.
 
Concluderend kan er worden opgemaakt dat er momenteel nog onvoldoende (evidence based) kennis op het gebied van online groepswerk is. Er wordt geadviseerd intervisiebijeenkomsten te organiseren. De resultaten die uit de enquête met de deelnemers zijn gekomen, zijn te laag geweest om mee te nemen in de algehele conclusie. De onderzoekers raden de initiatiefnemers daarom aan deze enquête in een later stadium opnieuw uit te zetten. Op de lange termijn kan dit competentieprofiel met eventuele aanvullingen worden geïntegreerd binnen Mijn Groep Online, om zodoende de groepswerker een duidelijk beeld te scheppen van de verwachtingen ten aanzien van zijn functie.Tot slot wordt er vervolgonderzoek aanbevolen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk