De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwalitatieve outcome jongerenwerk Scoop Welzijn Almelo Sluitersveld

Kwalitatieve outcome jongerenwerk Scoop Welzijn Almelo Sluitersveld

Samenvatting

In dit bachelorrapport is een evaluatie onderzoek beschreven, waarbij de volgende vraag centraal staat: Wat is de kwalitatieve outcome van de diensten van het jongerenwerk van Scoop Welzijn Almelo, gericht op de jongeren tussen de vijftien en eenentwintig jaar in de wijk Sluitersveld?     
 
Scoop is een organisatie die zich richt op alle leeftijdsgroepen. Scoop werkt op een breed terrein van sociaal beleid in Almelo en omgeving.
Door de verschuivingen in het sociale werkveld is het voor Scoop van belang om de effecten van hun diensten in kaart te brengen. Voor de sociale sector is het belangrijk dat er meer inzicht komt in de effecten van het werk. Het doel hierbij is dat de interventies  zowel worden toegepast als verbeterd.
In dit onderzoek zal de kwalitatieve outcome van de diensten van het jongerenwerk van Scoop Welzijn Almelo in de wijk Sluitersveld onderzocht worden. Dit wordt gedaan door middel van de volgende vier outcome indicatoren: ervaring, beleving, waarde en effecten. Deze outcome indicatoren zijn gericht op het jongerenwerk die worden geëvalueerd in de wijk Sluitersveld. Deze evaluatie is gedaan op vrijwillige basis van de respondenten.  Het onderzoek is gericht op de jongeren die van deze diensten gebruik maken in de leeftijdscategorie tussen de vijftien en eenentwintig jaar.
De onderzoekers hebben de jongeren actief benaderd bij de SOOS om respondenten te werven voor dit onderzoek. Uiteindelijk hebben veertien van de achtentwintig jongeren deelgenomen aan de interviews. De interviewvragen zijn gebaseerd op de doelen van Scoop waarbij de outcome indicatoren centraal stonden:
Doel één: De jongere helpen om zijn of haar kansen en mogelijkheden te benutten (op het gebied van school, sport en vrije tijd).
Doel twee: De jongere stimuleren om zelfstandig zijn of haar leven in te richten (op het gebied van eigen keuzes maken in opleiding, vrienden, sport en vrije tijd).
Doel drie: De jongere volwaardig deel laten nemen aan de maatschappij (op het gebied van werk, vrijwilligerswerk en stage).
De verkregen data is verwerkt door gebruik te maken van labeling en Microsoft Excel. Dagbesteding, van de straat blijven, sociale contacten en minder problemen is de kwalitatieve outcome van het jongerenwerk in de wijk Sluitersveld volgens de jongeren die hieraan deelnemen. Uit dit onderzoek, vergeleken met het onderzoek dat is gericht op het onderzoek van de ouders van de jongeren, kan geconcludeerd worden dat zowel ouders als de jongeren op één lijn zitten betreft de kwalitatieve outcome van Scoop in de wijk Sluitersveld. Ten slotte wordt in dit onderzoek aanbevolen om methodisch te werken, aansluiten aan de wensen en behoeften van de jongeren op basis van de gestelde doelen, het jongerenwerk te evalueren met de jongeren middels een checklist en als laatst wordt er aanbevolen om vervolgonderzoeken te laten plaatsvinden in de andere wijken waar Scoop actief is in de gemeente Almelo. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk