De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duitse rechten en plichten voor de Nederlandse werknemer

Een onderzoek naar de Duitse rechten en plichten die gelden voor de Nederlandse werknemer die een arbeidsovereenkomst aangaat waarop het Duitse recht van toepassing is

Duitse rechten en plichten voor de Nederlandse werknemer

Een onderzoek naar de Duitse rechten en plichten die gelden voor de Nederlandse werknemer die een arbeidsovereenkomst aangaat waarop het Duitse recht van toepassing is

Samenvatting

 
Samenvatting
De langdurige werkloosheid in Nederland is sinds het begin van 2015 relatief hoog. Werkzoekenden kunnen niet altijd een baan bemachtigen in Nederland. Voor mensen die in een grensregio zoals de Euregio wonen, bestaat de mogelijkheid om een baan in Duitsland te vinden. Belemmeringen zoals het gebrek van informatie over het werken in Duitsland weerhoudt werkzoekenden ervan om in Duitsland een baan te vinden.
Zuiver Arbeidsrecht staat bekend om het bieden van advies, belangenbehartiging en trainingen over het arbeidsrecht. Tevens is Zuiver Arbeidsrecht de initiatiefnemer van de website www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl waar informatie in heldere taal wordt verstrekt over het Nederlandse arbeidsrecht en over de combinatie tussen werk en privé. Zuiver Arbeidsrecht heeft via de website www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl vragen ontvangen omtrent het Duitse arbeidsrecht. Om te zorgen voor een verduidelijking van het Duitse arbeidsrecht in combinatie met zorg, is onderzoek uitgevoerd naar de Duitse rechten en plichten in het kader van arbeid en zorg die gelden voor de Nederlandse werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft waarop het Duitse recht van toepassing is. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de Duitse rechten en plichten in het kader van arbeid en zorg, waarbij de Duitse rechten en plichten in heldere taal worden omschreven in een beroepsproduct.
In dit onderzoek is de volgende centrale vraag behandeld: Wat zijn de algemene Duitse rechten en plichten in het kader van arbeid en zorg voor de Nederlander die een arbeidsovereenkomst heeft waarop het Duitse recht van toepassing is?
Om een beeld te krijgen over de onderwerpen die van belang zijn bij het informeren van geïnteresseerden omtrent het Duitse recht, zijn er interviews gehouden met personen die werkzaam zijn bij de Agentur für Arbeit, het Bureau voor Duitse Zaken, de Euregio, de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het UWV. Daarnaast is een document betreffende de sitegegevens van de website www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl geanalyseerd. Uit deze analyse werd duidelijk welke onderwerpen geïnteresseerden voornamelijk op de website bekijken. Vervolgens zijn de onderwerpen aan de hand van een literatuuronderzoek en rechtsbronnenonderzoek onderzocht en toegelicht. De Duitse rechten en plichten in het kader van arbeid en zorg zijn vervolgens vergeleken met het Nederlandse recht. Aan de hand van de rechtsvergelijking zijn ook een aantal onderwerpen geselecteerd die van belang zijn voor dit onderzoek.
De onderwerpen omtrent arbeid die van belang zijn voor dit onderzoek zijn als volgt: het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de proeftijd, het loon, de arbeidstijden, de rusttijden, vakantie, loon tijdens vakantie en vakantiebijslag en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De onderwerpen omtrent zorg dit van belang zijn in dit onderzoek zijn als volgt: het toepasselijk socialezekerheidsstelsel op de Nederlandse werknemer, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, kraamverlof, Kindergeld, zorgverlof, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheid.
Uit dit onderzoek bleek dat er ook onderwerpen van belang zijn die niet onder de deelonderwerpen arbeid en zorg kunnen worden geplaatst. Deze onderwerpen zijn: de inkomstenbelasting en de hypotheekrenteaftrek.
De algemene Duitse rechten en plichten die van toepassing zijn op een Nederlandse werknemer zijn in het onderzoeksrapport beschreven en zijn in duidelijk taal toegelicht in het beroepsproduct. Zuiver Arbeidsrecht kan het beroepsproduct toepassen op de website www.mamawerkt-

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2016-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk