De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongerenoverlast: en nu?

Een onderzoek naar het 'hangprobleem' in gemeente Zutphen

Jongerenoverlast: en nu?

Een onderzoek naar het 'hangprobleem' in gemeente Zutphen

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zutphen is er onderzoek gedaan onder de Zutphense hangjeugd om de gemeente advies te kunnen geven over een volgende stap bij het oplossen van jongerenoverlast. Omdat het ervaren van verveling in de vrije tijd (leisure bordom) kan leiden tot hanggedrag, is door middel van de Leisure Boredom Scale gekeken of hiervan sprake is bij deze jongeren. Daarnaast is, door middel van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelt instrument, onderzocht of en in welke mate er bij de 63 respondenten sprake is van een aantal andere oorzakelijke aspecten voor hanggedrag. Dit zijn behoefte aan autonomie, problematische thuissituatie, slechte financiële situatie, behoefte aan veiligheid, behoefte aan waardering, geen passend aanbod en toezicht door ouders. Vervolgens is onderzocht of er een samenhang bestaat tussen deze oorzakelijke factoren van hanggedrag en verveling. Tot slot zijn vijf van de betrokken jongeren geïnterviewd en is hen gevraagd naar de redenen om te hangen en wat zij als oplossing zien om de, door buurtbewoners ervaren, overlast te verminderen. Aan de hand van deze informatie wordt de gemeente Zutphen geïnformeerd over de mogelijkheden om de ervaren overlast door hangjongeren in gemeente Zutphen te verminderen. 
Uit het onderzoek blijkt dat er bij merendeel van de jongeren sprake is van verveling. Ook zijn de andere mogelijke oorzaken voor hanggedrag in bovengemiddelde mate aanwezig. Een meerderheid van de jongeren geeft aan behoefte te hebben aan autonomie. Opvallend genoeg is er wat betreft dit construct een, weliswaar zwakke, negatieve samenhang gevonden met verveling. Dit zou verklaart kunnen worden door een lage consistentie van de antwoorden op vragen die behoefte aan autonomie meet en kan tevens een verklaring zijn voor de verschillende beelden die de vragenlijst en de interviews omtrent verveling oproepen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat verveling met zowel een problematische thuissituatie als een slechte financiële situatie samenhangt. Ook hierbij gaat het echter om een zwakke correlatie. Uit de interviews blijkt dat de reden voor het rondhangen van de jongeren vrij onschuldig zijn, zoals het bijeen komen met vrienden of het feit dat hun vriendengroep te groot is om binnen te hangen. Ook kwamen de jongeren met verschillende oplossingen voor jongerenoverlast, zoals meer hangplekken, toezicht en communicatie.
Er zijn een aantal zaken aan te bevelen. Ten eerste is het van belang dat de Zutphense jongeren zich minder gaan vervelen. Dit zou kunnen door de jongeren een aanlokkelijk alternatief te bieden, nieuwe hangplekken te creëren, bestaande hangplekken te verbeteren en door ouders op de hoogte te brengen van de gevolgen van verveling en de relatie tussen verveling en toezicht van ouders. Ook is het belangrijk dat de achterliggende redenen voor verveling en daarmee hanggedrag aangepakt worden, namelijk door jongeren meer autonoom te laten worden, problematische thuissituaties te signaleren en te verbeteren en de financiële situaties van de jongeren te verbeteren. Verder kan de gemeente de oplossingen die de jongeren gaven voor jongerenoverlast kritisch bekijken en nagaan in hoeverre deze haalbaar en werkzaam zullen zijn. Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk