De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evenementenmonitoring Ootmarsum. De brug naar continue kwaliteit en vernieuwing.

Evenementenmonitoring Ootmarsum. De brug naar continue kwaliteit en vernieuwing.

Samenvatting

Samenvatting
Door het ontbreken van betrouwbare informatie heeft de Stichting Evenementenbegeleiding Ootmarsum geen compleet beeld van de evenementen in Ootmarsum. Tot op heden zijn geen betrouwbare cijfers bekend over de bezoekers van evenementen in Ootmarsum en is er geen inzicht in de betekenis van evenementen voor de zogenaamde ‘stakeholders’. Dit vormde de basis voor het onderzoek en heeft geleid tot de doelstelling om structureel inzicht te verkrijgen in de betekenis van evenementen in Ootmarsum voor stakeholders. Daarnaast was het ontwikkelen van een instrument om evenementen in Ootmarsum te kunnen monitoren gewenst. Monitoren biedt de mogelijkheid tot evaluatie, het afleggen van verantwoording en een grotere transparantie. De doelstelling is vertaald naar een probleemstelling die ingaat op welke wijze er structureel inzicht kan worden verkregen in het gebruik, de waardering en beleving van evenementen in Ootmarsum en de resultaten hiervan.
Enerzijds is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de betekenis van evenementen voor ‘stakeholders’, anderzijds is er een monitoringsinstrument ontwikkeld. De toegepaste onderzoeksmethoden tijdens het onderzoek zijn deskresearch en fieldresearch. Bij het deskresearch is er gekeken naar bestaande monitoringsinstrumenten in de regio Twente. De Twente Toerisme Monitor 2009 (TTM) en de Evenementenmonitor Enschede 2008 (EmE) zijn hier geanalyseerd op formulering, en opzet van de indicatoren. Daarnaast zijn zij getoetst om de mate van bruikbaarheid te bepalen. Het fieldresearch is voornamelijk toegepast bij het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek. Aangezien de betekenis van evenementen voor stakeholders achterhaald moest worden, is er gekozen voor een halfgestructureerd interview. Hierdoor konden achterliggende waarden worden achterhaald. De data is vervolgens geanalyseerd door middel van een coderingsproces.
Uit de halfgestructureerde interviews bleek dat de evenementen in Ootmarsum breed worden gedragen. Dit blijkt uit het responspercentage van 88,6%. Daarnaast is het opvallend te noemen dat de reacties van de respondenten bijna allemaal positief waren. Dit verklaart onder meer het hoge gemiddelde cijfer van een 7,5. Over het algemeen kan worden gesteld dat de respondenten blij zijn met de evenementen in Ootmarsum, hoewel zij geen duidelijke lijn laten zien bij een aantal topics (persoonlijke en maatschappelijke betekenis, zwak punt). De evenementen hebben volgens de respondenten een economische meerwaarde en de Kunstmarkt is het evenement met de hoogste waardering (bijna unaniem). Over de Siepelmarkt zijn de geïnterviewden verdeeld. Over de spreiding, frequentie en diversiteit van evenementen zijn de respondenten positief. De respondenten vinden de organisatie en het verloop van evenementen goed. De rol van de gemeente Dinkelland wordt gezien als voornamelijk facilitair en ondersteunend en de VVV richt zich op de promotie en informatievoorziening. Het geluid/muziek en vuil worden niet gezien als problemen en het financieringsproces van de evenementen verloopt over het algemeen goed. De gezamenlijke betrokkenheid (wij-gevoel) wordt het vaakst gezien als een sterk punt.
Tijdens de halfgestructureerde interviews is de stakeholders gevraagd naar de informatiebehoefte betreffende de bezoekers van de evenementen. De stakeholders zijn voornamelijk geïnteresseerd in de volgende aspecten: de informatiebron, het motief voor het bezoek, het geven van een cijfer voor het evenement, de vraag over een herhaalbezoek en de herkomst van de bezoeker. Deze aspecten zijn als input gebruikt voor het monitoringsinstrument.
Het monitoringsinstrument Ootmarsum moest geschikt zijn voor het afnemen van data bij een grote populatie en op één moment in de tijd. Hierdoor was een enquête als dataverzamelingsmethode geschikt. De enquête moest voldoen aan zowel theoretische eisen (Verhoeven, Boeije & Hox, Schreuder-Peters et. al. ) als praktische eisen (de heer Groen, regio Twente). De informatiebehoefte van de stakeholders en de bestaande monitoringsinstrumenten zijn gebruikt als input. Dit proces heeft geleid tot een enquête om evenementen in Ootmarsum te kunnen monitoren.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersStichting Evenementenbegeleiding Ootmarsum (SEBO)
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk