De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwantitatief onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Rijssen-Holten

Een kwantitatief onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Rijssen-Holten

Samenvatting

Doelstelling Eind 2011 is er door de GGD Twente in Overijssel en Gelderland een grootschalig longitudinaal onderzoek uitgevoerd, E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting). Uit het onderzoek is gebleken dat 63% van de jongeren uit de gemeente ooit alcohol heeft gedronken. Ook heeft één procent van de leerlingen in klas twee en elf procent van de leerlingen in klas vier wel eens softdrugs gebruikt. De gemeente Rijssen-Holten en de GGD Twente hebben om deze reden een beroep gedaan op de Academische Werkplaats jeugd Twente. De Academische Werkplaats jeugd Twente heeft in samenwerking met ons, studenten van Saxion, dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten en de GGD Twente.
                Onderwerp Dit onderzoek heeft als doel om het alcohol- en drugsgebruik en de heersende cultuur (het geheel aan attitudes, visies, regels, meningen, normen en waarden van jongeren)  omtrent dit gebruik onder jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar, woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten in 2014, te inventariseren.
                Methode Dit onderzoek is kwantitatief van aard. Er wordt gebruik gemaakt van een online enquête. Deze online enquête is ingevuld door de jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar, woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten. De online enquête is gemaakt middels het programma LimeSurvey. De vragen uit de enquête, afkomstig van het Trimbos Instituut, zijn kritisch beken en waar nodig verbeterd, deze is te vinden in bijlage twee. Op basis van het GBA-register zijn de jongeren geselecteerd. Alle adressen van jongeren die geboren zijn in de periode januari 1996 t/m december 2000 zijn geselecteerd uit het GBA-register. De ouders/voogden van de twaalf t/m veertien-jarigen hebben voorafgaand een brief thuis ontvangen om eventueel bezwaar te tekenen voor deelname aan de enquête. Dit in verband met  de minderjarigheid. Er zijn veertig bezwaren getekend. De jongeren waarvan de ouders geen bezwaar hadden getekend, hebben vervolgens een brief thuis gekregen met hierin een link naar de online enquête. Deze brief is opgenomen in bijlage drie. De data is uitgevoerd en geanalyseerd middels het statistische verwerkingsprogramma SPSS, versie 22.
                Resultaten De resultaten zijn onderverdeeld in zes items, namelijk: algemene resultaten, de houding/mening van de respondenten t.o.v. alcohol, de houding/mening van de respondenten t.o.v. drugs, afspraken met ouders rondom alcoholgebruik, afspraken met ouders rondom drugsgebruik en de acceptatie van de aangescherpte alcoholwet. De resultaten zijn gecategoriseerd in twee categorieën: meisjes en jongens en twaalf  t/m vijftien-jarigen en zestien/zeventien-jarigen.                 Conclusie Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat jongeren neutraal tot negatief zijn in hun houding over alcoholgebruik door jongeren. De jongeren zijn in vergelijking tot het drinken van alcohol, net iets negatiever in hun houding als het gaat om het gebruiken van soft- en harddrugs. Ook is te concluderen dat minder dan de helft van de jongeren afspraken heeft gemaakt met hun ouders over het drinken van alcohol. Desondanks mag het merendeel van de jongeren af en toe een paar slokjes alcohol drinken van hun ouders. Wat betreft de aanscherpte alcoholwet is te concluderen dat de jongere groep respondenten positiever is. De jongere groep respondenten laat minder vaak alcohol voor zich kopen. Aanzienlijk meer jongeren mogen alcohol drinken dan dat zij soft- en harddrugs mogen gebruiken v

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2016-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk