De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IJzerwinning op de Veluwe

Verantwoordingsdocument van een informatieve animatievideo over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe

IJzerwinning op de Veluwe

Verantwoordingsdocument van een informatieve animatievideo over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe

Samenvatting

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is een informatieve animatievideo gemaakt over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe. In dit verantwoordingsdocument wordt toegelicht hoe deze video tot stand is gekomen. De vraag die centraal stond tijdens dit afstudeerproject is: Op welke wijze kan een informatieve video over de middeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe gemaakt worden die aansprekend is voor gezinnen met kinderen van 10 tot 12 jaar?
Om te beginnen is literatuuronderzoek gedaan naar het archeologische aspect van het project: de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning. Dit heeft geleid tot een thematische samenvatting van de belangrijkste wetenschappelijke artikelen over het onderwerp. Vervolgens is geïnventariseerd welke publieksuitingen over de middeleeuwse ijzerwinning beschikbaar zijn voor de doelgroep. De resultaten hebben uitgewezen welke aspecten van de ijzerwinning onderbelicht zijn en op welke gebieden het eindproduct van dit project iets toe kan voegen.
Het tweede deel van het literatuuronderzoek was gericht op de didactische en filmtechnische kwaliteit van informatieve video’s. Er is onderzocht welke eigenschappen een video effectief of juist minder effectief maken in het overbrengen van informatie, en welke elementen een video aansprekend maken. De gevonden informatie is verwerkt tot een samenvatting en een lijst met aanbevelingen, welke gebruikt kan worden als richtlijn voor het maken van een goede informatieve video. Daarnaast zijn bestaande video’s over de ijzerwinning geanalyseerd op basis van deze aanbevelingen, met als doel een beter beeld te krijgen van de inhoud en kwaliteit van de video’s die al beschikbaar zijn voor de doelgroep.
Na afronding van het onderzoek, is een script geschreven en een storyboard gemaakt. Inhoudelijk is het script gebaseerd op de samenvatting van het literatuuronderzoek naar de ijzerwinning. Uiteraard is bij zowel het schrijven van het script als het ontwerpen van het storyboard rekening gehouden met de aanbevelingen uit het onderzoek naar didactiek en filmtechniek.
Het laatste onderdeel van dit project was de realisatie van het eindproduct. Het eindproduct is een video die in korte tijd een overzicht geeft van de belangrijkste informatie die beschikbaar is over de vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe. In de video wordt zowel gebruik gemaakt filmbeelden als 3D-animaties en getekende, 2D-animaties. Door het gebruik van animaties kon het proces wat zich afspeelt binnenin de ijzeroven in beeld gebracht worden. Dit is een onderdeel dat miste in alle bestaande video’s die voor dit project geanalyseerd zijn. Door de combinatie van verschillende typen beeldmateriaal levert het eindproduct van dit project een unieke bijdrage aan het geheel van publieksuitingen over de middeleeuwse ijzerwinning.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2023-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk